Search Results for: Styringsrente tall

Results 131 - 136 of 136 Page 14 of 14
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Boligkjøpsmodeller

Relevance: 1%      Posted on: 1. juli 2021

Av: Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirma BAHR - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 2021 Terskelen for å komme inn på boligmarkedet i pressområder blir stadig høyere. Prisveksten har i enkelte områder vært ekstrem. Lav reguleringstakt fremheves som en årsak, sammen med restriksjoner knyttet til antallet små boliger som tillates bygget (leilighetsnormen). For å bremse lånebelastningen i husholdningene, og derigjennom forebygge et krakk i økonomien, setter boliglånsforskriften krav til egenkapital og maks belåning. Samtidig har vi et skattesystem som favoriserer eie fremfor leie og en formuende foreldregenerasjon som kan hjelpe sine barn med finansieringen, særlig etter at arveavgiften ble fjernet…

Foreslår tiltak for førstegangslåntakere i boliglånsforskriften

Relevance: 1%      Posted on: 10. november 2020

Norges Eiendomsmeglerforbund skriver i sitt høringssvar om boliglånsforskriften at den i hovedsak bør videreføres, men kommer også med forslag som vil bedre sjansen for noen vil inn i boligmarkedet. NEF foreslår at: Boliglånsforskriften videreføres med dagens regionale profil, og uten vesentlige endringer – med ett unntak: Det innføres en ny bestemmelse som åpner for at førstegangs låntakere med solid betjeningsevne og beskyttelse mot renteøkning f.eks. i form av rentebinding på lengre sikt, kan innvilges lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel.Forskriften bør gjelde midlertidig i 2 år fra 1. januar 2021. Les hele høringssvaret til NEF her: Last ned Evaluering…

Boligsalg i fremtiden: Vil boligene finne deg, eller må du fortsatt søke etter dem?

Relevance: 1%      Posted on: 14. november 2017

Hvordan er den siste utviklingen av boligannonsering? NEFs analyseansvarlig gir en oppdatering. Av: Carsten Henrik Pihl, analyseansvarlig i NEF Annonseringer av bolig endrer seg fort. For noen år siden ble boliger bare annonsert i papiraviser. Nå er det annonser på Facebook, Instagram og Snapchat. En utvikling som neppe stopper. Hør aktørene! Torsdag 16. november arrangerer NEF sin Høstkonferanse, og tar da opp "Hvordan selges boliger i fremtiden". Facebook, Google, Schibsted og BI møtes for å gi sitt synspunkt. Det hele ledes av Hans-Petter Nygaard-Hansen. Les mer her Den tradisjonelle måten å markedføre boliger på har vært gjennom søk. Altså at…

Lovlighetsmangler – en alvorlig trussel mot trygg bolighandel?

Relevance: 1%      Posted on: 28. februar 2019

Med lovlighetsmangler menes de tilfellene hvor faktisk/markedsført utforming og bruk av areal ikke samsvarer med hva som er godkjent. Av: Silje Nesteng Andresen, advokat/fagsjef boligkjøperforsikring – HELP Forsikring Disse sakene varierer mye i omfang og økonomisk konsekvens, fra bagatellmessige avvik til enorme avvik. Som eksempel på det siste vil jeg trekke frem de såkalte "ulovlige seksjonene", altså der et objekt er solgt som en seksjon i et boligsameie, men denne ikke er godkjent som egen boenhet. Slike tilfeller kan med rette karakteriseres som å kjøpe "katta i sekken". Hyppigere ser vi tilfeller der deler av boligen ikke er godkjent til…

Er innendørs luftkvalitet det nye konkurransefortrinnet innen kommersiell eiendom?

Relevance: 1%      Posted on: 22. oktober 2020

Av: Martin McGloin, Airthings (Artikkelen ble først trykket i Eiendomsmegleren nr. 3 2020) Jeg var tidligere i år i USA på en jobbreise, og det første spørsmålet jeg fikk da jeg sjekket inn var om jeg ønsket å oppgradere til et “Pure Room”, et rent rom (https://pureroom.com/). Jeg ble fortalt at dette var et rom med eksepsjonelt inneklima med møbler med lave utslipp av flyktige gasser og som har blitt rengjort med ikke-kjemiske midler. Det hadde til og med sitt eget separate luftfilter med luftkvalitetsmålere for å sikre at jeg pustet frisk luft under oppholdet mitt. At hotelloppgraderinger i USA…

Medhjelper i tvangssalg – medhjelpers undersøkelses- og informasjonsplikt

Relevance: 1%      Posted on: 9. mars 2015

Medhjelpers rolle ved gjennomføring av tvangssalg innebærer i stor grad en omsorgsrolle for tvangssalgsobjektet og alle partene involvert i tvangssalget. Medhjelpers kontakt med saksøkte vil være avgjørende for hvordan tvangssalget i praksis kan bli gjennomført. Å være medhjelper krever en utstrakt kunnskap om grunnlagene for tvangssalg og grunnlagets betydning for den videre gjennomføring av tvangssalget. De mangeartede grunnlagene for gjennomføring av tvangssalg vil ha en innvirkning på type informasjon medhjelper skal gi til de involverte parter. Av: Advokat Torolv Sundfør, Advokatfirmaet SGB Storløkken Innledning I de senere år har det vært en jevn stigning av antall besluttede tvangssalg. Med utgangspunkt…