Search Results for: NEF ansatte

Results 1 - 10 of 84 Page 1 of 9
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Kan eiendomsmeglingsforetaket midlertidig leie ut de ansatte til banken?

Relevance: 100%      Posted on: 31. mars 2020

Det er mange meglerforetak som i dag er bankeide. Finanstilsynet kom i oktober 2017 med et rundskriv som omhandler samlokalisering og samdrift mellom eiendomsmeglingsforetak og banker. Rundskrivet setter klare rammer for hvilken samhandling banken og eiendomsmeglingsforetaket kan ha. En ansatt i et eiendomsmeglingsforetak kan for eksempel ikke samtidig arbeide for banken. NEF fikk spørsmål fra et medlem om eiendomsmeglingsforetaket hun jobbet i, som er bankeid, i en periode kunne leie ut de ansatte til banken. Bakgrunnen for dette spørsmålet var situasjonen som har oppstått etter utbruddet av Covid-19. Eiendomsmeglingsforetaket opplevde mindre oppdragsmengde, men ønsket i det lengste å unngå permitteringer…

Ansatte

Relevance: 98%      Posted on: 1. mars 2018

Miljøtiltaket som får de ansatte til å juble – og bedriftene til å gni seg i hendene

Relevance: 96%      Posted on: 20. oktober 2020

Gründerne Nikolai Pyke og Helge Bod Vangen var enige om at bildeling er lurt, men de hadde en idé for å gjøre det enklere også for næringslivet: Av: Hayk Hva om bedrifter kunne tilby sine ansatte gratis parkering på jobb, i bytte mot at de lar kollegene bruke bilen når den ikke er i bruk – mot riktig kompensasjon, naturligvis? Løsningen ble Hayk: – Bildeling løser mange viktige problemer. I Oslo er det 230.000 bompasseringer daglig. Byer er fulle av personbiler som står stille 95 prosent av tiden, bildeling kan redusere på antallet biler, men bare omhver bil blir bedre…

De fleste beholder pensjonsordningen under permittering

Relevance: 7%      Posted on: 24. april 2020

17. april ble det sanksjonert en midlertidige lovendring om at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen. Den midlertidige lovendringen som i første omgang gjelder i seks måneder, gjør at bedriftene kan la de ansatte bli værende i pensjonsordningen, men de trenger ikke å fortsette og betale inn. For den ansatte betyr det like fullt at pensjonsinntekten i fremtiden blir litt lavere, men fordelen er at det er bedriften som tar kostnadene ved forvaltningen. I en pressemelding fra Finansdepartementet heter det at adgangen til å beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer…

Juridisk bistand fra NEF

Relevance: 6%      Posted on: 17. mars 2016

NEF har en juridisk avdeling som tilbyr meglerfaglig bistand til eiendomsmeglere. Tjenesten NEF Juridisk bistand er en tjeneste for NEFs medlemmer og for ansatte i foretak som har tegnet årsavtale. NEFs advokater/jurister svarer på juridiske og meglerfaglige spørsmål. Det er mange både praktiske og juridiske utfordringer som kan opptå i meglerhverdagen. Vi gir veiledning på begge deler, så langt det lar seg gjøre. Juridisk avdeling består av Silje Nesteng Andresen (juridisk direktør), Nina Hauge og Cecilie Eide Knudsen. NEFs juridiske svartjeneste er finansiert av våre medlemmer og deres arbeidsgivere og faktureres per oppdrag eller ved å tegne årsabonnement. Timepris Henvendelser…

Medlem

Relevance: 4%      Posted on: 1. mars 2016

Presse

Relevance: 4%      Posted on: 1. mars 2016

Kartverket anbefaler elektronisk tinglysing

Relevance: 4%      Posted on: 25. mars 2020

Kartverket har rigget seg for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester fremover. Vi følger nøye med på utviklingen av koronaviruset i samfunnet, og har beredskapsplanene klare for tinglysingen dersom våre ansatte skulle bli ytterligere berørt. Eiendomsdivisjonen i Kartverket har utarbeidet detaljerte beredskapsplaner for tinglysingen, som vil tre i kraft, dersom våre ansatte skulle bli ytterligere berørt av koronaviruset. Per i dag opprettholder vi ordinær saksbehandlingstid. Skulle det oppstå en situasjon der våre ansatte blir smittet eller blir satt i karantene, vil Kartverket prioritere å samle ressurser for å gjennomføre tinglysing til rett tid. Kundesenter og resepsjon Kartverkets…

Hvorfor NEF-kurs

Relevance: 4%      Posted on: 21. mars 2016

NEF er en av Norges ledende fagkurstilbydere og en naturlig samarbeidspartner for ansatte i eiendomsmeglingsforetak. Fokus på kursutvikling NEF jobber for å tilby, til enhver tid, fagkurs om er tilpasset eiendomsbransjen. Gjennom vår erfaring, over 80 år, deler vi kunnskapen med bransjen. Erfarne foredragsholdere med høy kompetanse Våre foredragsholdere er eiendomsmeglere, advokater og professorer, og arbeider til daglig med eiendomsfaget. Kurs vi gjennomfører er preget med høy faglig kompetanse og ofte med krav til praktisk og pedagogisk erfaring. Skreddersøm NEF ønsker å kunne tilby skreddersøm på kurs; gjennomføre kursene tilpasset eiendomsmeglingsforetakenes behov. Ønsker foretaket ditt tilbud på et spesialtilpasset kurs…

Hvem bør sitte i styret?

Relevance: 3%      Posted on: 10. november 2018

Alle aksjeselskaper må ha et styre. Det er generalforsamlingen som velger medlemmer til styret. Styret velger selv styreleder dersom denne ikke er valgt av generalforsamlingen. Styret må bestå av ett eller flere medlemmer. Har selskapet bedriftsforsamling, skal styret ha minst fem medlemmer. Artikkelen er skrevet av advokat/partner Frode Heggdal Larsen, Bing Hodneland advokatselskap DA. Det er nokså vanlig å ha flere styremedlemmer enn minimumskravene. Det kan eksempelvis være praktisk å velge varamedlemmer. Dette sikrer at styret er beslutningsdyktig ved sykdomsforfall og inhabilitet. Det er derfor temmelig mange styreplasser som skal fylles opp rundt omkring i norske bedrifter. Styremedlemmer må være…