Search results for "NEF ansatte"

Results 1 - 10 of 69 Page 1 of 7
Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Kan eiendomsmeglingsforetaket midlertidig leie ut de ansatte til banken?

Det er mange meglerforetak som i dag er bankeide. Finanstilsynet kom i oktober 2017 med et rundskriv som omhandler samlokalisering og samdrift mellom eiendomsmeglingsforetak og banker. Rundskrivet setter klare rammer for hvilken samhandling banken og eiendomsmeglingsforetaket kan ha. En ansatt i et eiendomsmeglingsforetak kan for eksempel ikke samtidig arbeide for banken. NEF fikk spørsmål fra…
Read more » Kan eiendomsmeglingsforetaket midlertidig leie ut de ansatte til banken?

Miljøtiltaket som får de ansatte til å juble – og bedriftene til å gni seg i hendene

Gründerne Nikolai Pyke og Helge Bod Vangen var enige om at bildeling er lurt, men de hadde en idé for å gjøre det enklere også for næringslivet: Av: Hayk Hva om bedrifter kunne tilby sine ansatte gratis parkering på jobb, i bytte mot at de lar kollegene bruke bilen når den ikke er i bruk…
Read more » Miljøtiltaket som får de ansatte til å juble – og bedriftene til å gni seg i hendene

De fleste beholder pensjonsordningen under permittering

17. april ble det sanksjonert en midlertidige lovendring om at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen. Den midlertidige lovendringen som i første omgang gjelder i seks måneder, gjør at bedriftene kan la de ansatte bli værende i pensjonsordningen, men de trenger ikke å fortsette og betale inn. For…
Read more » De fleste beholder pensjonsordningen under permittering

Juridisk bistand fra NEF

NEF har en juridisk avdeling som tilbyr meglerfaglig bistand til eiendomsmeglere. Tjenesten NEF Juridisk bistand er en tjeneste for NEFs medlemmer og for ansatte i foretak som har tegnet årsavtale. NEFs advokater/jurister svarer på juridiske og meglerfaglige spørsmål. Det er mange både praktiske og juridiske utfordringer som kan opptå i meglerhverdagen. Vi gir veiledning på…

Faktura på kontingent til NEF for 2022 sendes ut på e-post til samtlige medlemmer nå, med forfall tidlig neste år

I år ville vi være tidlig ute med å sende ut kontingentfaktura, men du har god tid på deg! Forfall på fakturaen er ikke før tidlig neste år, slik at den kommer i regnskapet på riktig kalenderår. Landsmøtet 2020 vedtok en felles kontingent på kr 4000 per medlem, hvorav kr 600 er en andel til…
Read more » Faktura på kontingent til NEF for 2022 sendes ut på e-post til samtlige medlemmer nå, med forfall tidlig neste år

Kartverket anbefaler elektronisk tinglysing

Kartverket har rigget seg for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester fremover. Vi følger nøye med på utviklingen av koronaviruset i samfunnet, og har beredskapsplanene klare for tinglysingen dersom våre ansatte skulle bli ytterligere berørt. Eiendomsdivisjonen i Kartverket har utarbeidet detaljerte beredskapsplaner for tinglysingen, som vil tre i kraft, dersom våre ansatte…