Search results for "NEF adresse"

Results 1 - 10 of 36 Page 1 of 4
Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | All

Må navnet mitt stå i avisen når jeg kjøper bolig?

En stund etter boligsalget vil ofte avisene ha oversikt over "kjøpt og solgt" med navn på selger og kjøper. Kan man slippe å stå der? Av: Forbrukerrådgiver i bolighandelen Carsten Henrik Pihl De aller fleste lokalaviser har oversikter over boliger som er omsatt i området den siste tiden. Det samme gjelder for prisoversikter på nettsider…
Read more » Må navnet mitt stå i avisen når jeg kjøper bolig?

Brønnøysundregistrene

Følgende registre kan være aktuelle for eiendomsmeglere: Ektepaktregisteret Enhetsregisteret Foretaksregisteret Gjeldsordningsregisteret Konkursregisteret Løsøreregisteret Oppgaveregisteret Regnskapsregisteret Reservasjonsregisteret Kontakt Brønnøysundregistrene Opplysningstelefonen: 75 00 75 00 (Mandag til fredag kl. 08.00-14.00) Adresse: Brønnøysundregistrene Postboks 900 8910 Brønnøysund   Hjemmeside: www.brreg.no Kontaktskjema: www.brreg.no/kontaktskjema/ Ytterligere kontaktdata finner du på: https://www.brreg.no/om-oss/kontakt/ Kilde: www.brreg.no Oppdatert januar 2018

Husk å meld flytting til strømleverandør

Nye regler gjør at du nå må melde fra til strømselskapet før du flytter. På grunn av innføringen av en ny felles datahub for hele energibransjen (Elhub), blir det også innført noen nye regler du må forholde deg til når du skal flytte. De nye reglene innebærer at du fra nå av alltid må du…

Dele opp medlemsavgiften?

Fra 2019 blir det mulig å dele opp medlemsavgiften til NEF i månedlige avdrag. Fra og med 2019 kan medlemmer i NEF tegne avtalegiro for å betale medlemsavgiften, og det vil være mulig å splitte denne opp i 12 månedlige avdrag. Dette gjelder kontingent til NEF og serviceavgift til NEF Servicekontor. For de som velger…

Budjournal

Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrive i en budjournal. Deltagerne i en budrunde kan få innsyn i journalen, på litt ulike vilkår. Alle bud i en budrunde skal gis skriftlig. Budgiverne må legitimeres seg. Det første budet sendes inn på budskjema – gjerne elektronisk. Deretter kan man øke budet sitt ved e-post eller…

Digital håndbok

Fra og med i år har alle ordinære medlemmer i NEF fått egen digital tilgang til NEFs håndbok for medlemmer. Den digitale håndboken ligger på innloggede sider for medlemmene på www.nef.no under Min NEF. Innlogging gjøres ved å legge inn ditt mobilnummer og deretter passord. Dersom du ikke har vært innlogget på Min NEF tidligere…

Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

Du skal få innsyn i budjournalen når du har vært i en budrunde. Men alle budgivere får ikke se alt. Budrunden er på toppen av temaer jeg får spørsmål om som forbrukerrådgiver. Ofte kommer det fra budgivere som ikke synes budrunden har gått helt som forventet. De ønsker ofte å sjekke budrunden – for å…
Read more » Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

Prisestimat på et øyeblikk

Har du noen gang vært på tur i bydeler og områder du ikke er kjent, og tenkt: Hva kostet det å bo her? Eller har du kanskje lurt på hva din egen bolig er verdt? Ved hjelp av vår nye app kan du få svaret på akkurat dette. Boligdrømmen kan være nærmere enn du tror…

Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

Fra og med januar 2020 er alle virksomheter som formidler utleie av bolig pålagt å rapportere inn data til Skatteetaten. Men hvem er det som omfattes av rapporteringsplikten – og hva skal rapporteres inn? Av: Marianne G. Nyvold, Grunnlagsdata - Skatteetaten Hvem skal levere opplysninger? Enkelt forklart gjelder opplysningsplikten for alle som driver med formidling…
Read more » Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

Av: Skatteetaten Fra og med januar 2020 er alle virksomheter som formidler utleie av bolig pålagt å rapportere inn data til Skatteetaten. Men hvem er det som omfattes av rapporteringsplikten – og hva skal rapporteres inn? Hvem skal levere opplysninger? Enkelt forklart gjelder opplysningsplikten for alle som driver med formidling av utleie og som tar…
Read more » Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom