Search Results for: NEF adresse

Results 1 - 20 of 38 Page 1 of 2
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Må navnet mitt stå i avisen når jeg kjøper bolig?

Relevance: 100%      Posted on: 24. oktober 2016

En stund etter boligsalget vil ofte avisene ha oversikt over "kjøpt og solgt" med navn på selger og kjøper. Kan man slippe å stå der? Av: Forbrukerrådgiver i bolighandelen Carsten Henrik Pihl De aller fleste lokalaviser har oversikter over boliger som er omsatt i området den siste tiden. Det samme gjelder for prisoversikter på nettsider ala "Sjekk hva boligen din er verdt". I disse oversiktene står det navnet til de som har solgt, og de som har kjøpt boligen. Et spørsmål jeg nylig fikk inn til Forbrukertelefonen (tlf 4000 01 02) var om man "kunne slippe å få navnet i…

Brønnøysundregistrene

Relevance: 97%      Posted on: 18. mai 2018

Følgende registre kan være aktuelle for eiendomsmeglere: Ektepaktregisteret Enhetsregisteret Foretaksregisteret Gjeldsordningsregisteret Konkursregisteret Løsøreregisteret Oppgaveregisteret Regnskapsregisteret Reservasjonsregisteret Kontakt Brønnøysundregistrene Opplysningstelefonen: 75 00 75 00 (Mandag til fredag kl. 08.00-14.00) Adresse: Brønnøysundregistrene Postboks 900 8910 Brønnøysund   Hjemmeside: www.brreg.no Kontaktskjema: www.brreg.no/kontaktskjema/ Ytterligere kontaktdata finner du på: https://www.brreg.no/om-oss/kontakt/ Kilde: www.brreg.no Oppdatert januar 2018

Husk å meld flytting til strømleverandør

Relevance: 83%      Posted on: 12. mars 2019

Nye regler gjør at du nå må melde fra til strømselskapet før du flytter. På grunn av innføringen av en ny felles datahub for hele energibransjen (Elhub), blir det også innført noen nye regler du må forholde deg til når du skal flytte. De nye reglene innebærer at du fra nå av alltid må du ta kontakt med strømleverandøren når du skal melde flytting. Du kan altså ikke lenger melde flytting til nettselskapet ditt. I tillegg må du melde utflytting fra din gamle adresse i forkant av at du flytter. Du kan altså ikke lenger melde utflytting tilbake i tid,…

Dele opp medlemsavgiften?

Relevance: 78%      Posted on: 7. desember 2018

Fra 2019 blir det mulig å dele opp medlemsavgiften til NEF i månedlige avdrag. Fra og med 2019 kan medlemmer i NEF tegne avtalegiro for å betale medlemsavgiften, og det vil være mulig å splitte denne opp i 12 månedlige avdrag. Dette gjelder kontingent til NEF og serviceavgift til NEF Servicekontor. For de som velger å gjøre en slik oppsplitting tilkommer et gebyr på kr 100 per år. 283 i måneden For et vanlig medlem vil dette bety en månedlig utgift på kr 283,-. For fullmektiger vil den månedlige kostnaden bli kr 175,-. I tillegg kommer lokalforeningskontingenten. Oppdelingen må meddeles…

Budjournal

Relevance: 66%      Posted on: 13. juni 2016

Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrive i en budjournal. Deltagerne i en budrunde kan få innsyn i journalen, på litt ulike vilkår. Alle bud i en budrunde skal gis skriftlig. Budgiverne må legitimeres seg. Det første budet sendes inn på budskjema – gjerne elektronisk. Deretter kan man øke budet sitt ved e-post eller SMS. Budjournalen dokumenterer budrunden Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrives inn i en budjournal. I denne journalen skal det stå: Tidspunkt for når budet er mottatt Budgiverens navn, adresse og/eller telefonnummer Budets størrelse Eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold…

Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

Relevance: 55%      Posted on: 19. mai 2016

Du skal få innsyn i budjournalen når du har vært i en budrunde. Men alle budgivere får ikke se alt. Budrunden er på toppen av temaer jeg får spørsmål om som forbrukerrådgiver. Ofte kommer det fra budgivere som ikke synes budrunden har gått helt som forventet. De ønsker ofte å sjekke budrunden – for å se hva som skjedde. «Kan jeg få se hvem de andre budgiverne var?», er ofte spørsmålet jeg får. Her er svaret: Alle bud skal i journalen Alle bud i en budrunde skal nå gis skriftlig. Budgiverne må legitimeres seg. Det første budet sendes inn på…

Prisestimat på et øyeblikk

Relevance: 54%      Posted on: 5. juni 2020

Har du noen gang vært på tur i bydeler og områder du ikke er kjent, og tenkt: Hva kostet det å bo her? Eller har du kanskje lurt på hva din egen bolig er verdt? Ved hjelp av vår nye app kan du få svaret på akkurat dette. Boligdrømmen kan være nærmere enn du tror – Vi tror dette må være verdens raskeste måte å få et prisestimat på en bolig. Med opplysninger om hva flere boliger i samme område, gate og bygård har blitt solgt for tidligere gir appen en pekepinn på hva boligen vil koste i dag, sier…

Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

Relevance: 50%      Posted on: 26. juni 2020

Fra og med januar 2020 er alle virksomheter som formidler utleie av bolig pålagt å rapportere inn data til Skatteetaten. Men hvem er det som omfattes av rapporteringsplikten – og hva skal rapporteres inn? Av: Marianne G. Nyvold, Grunnlagsdata - Skatteetaten Hvem skal levere opplysninger? Enkelt forklart gjelder opplysningsplikten for alle som driver med formidling av utleie og som tar del i betalingen av utleie. Opplysningsplikten gjelder både norske og utenlandske aktører som operer i Norge, og er uavhengig av om det skjer gjennom en digital formidlingstjeneste eller gjennom andre kanaler. Opplysningsplikten gjelder ikke for deg som kun tar betalt…

Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

Relevance: 50%      Posted on: 4. mai 2020

Av: Skatteetaten Fra og med januar 2020 er alle virksomheter som formidler utleie av bolig pålagt å rapportere inn data til Skatteetaten. Men hvem er det som omfattes av rapporteringsplikten – og hva skal rapporteres inn? Hvem skal levere opplysninger? Enkelt forklart gjelder opplysningsplikten for alle som driver med formidling av utleie og som tar del i betalingen av utleie. Opplysningsplikten gjelder både norske og utenlandske aktører som operer i Norge, og er uavhengig av om det skjer gjennom en digital formidlingstjeneste eller gjennom andre kanaler. Opplysningsplikten gjelder ikke for deg som kun tar betalt for annonseringen, slik som tradisjonelle…

Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent

Relevance: 47%      Posted on: 5. mars 2018

I februar steg boligprisene med 1,1 prosent. Samtidig ble det solgt 1,5 prosent flere boliger enn i februar 2017. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerådgiver for bolighandelen Pristatistikken for februar fra EiendomNorge viser at boligprisene steg med 1,1 prosent for februar.  Antall boliger solgt i februar måned var 6268 - noe som er 1,5 prosent flere enn i fjor. Til nå i år er det solgt 5,8 prosent flere boliger enn til samme tid i 2017. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et…

Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

Relevance: 47%      Posted on: 4. mars 2019

For en tid tilbake fikk vi spørsmål fra en eiendomsmegler om i hvilken grad og i hvilket omfang en selger kan benytte seg av informasjonen som er ført inn i budjournalen. Av: advokat MNA Nina Fodstad Skumsrud, Fagsjef NEF I den konkrete saken var det mistanke om at selger ønsket å gi en kopi av budjournalen til en nabo som var i ferd med selge sin bolig. Tanken var nok at ved å gi naboen journalen, kunne naboen ta direkte kontakt med de av budgiverne som ikke hadde vunnet frem i den første budrunder. Naboen kunne så tilby disse å…

Personvern og cookies

Relevance: 40%      Posted on: 3. juli 2018

Personvernerklæring for Norges Eiendomsmeglerforbund   Behandlingsansvarlig Norges Eiendomsmeglerforbund, heretter NEF, tar ditt personvern på alvor. NEF, ved administrerende direktør Carl O. Geving, er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Hvorfor vi innhenter opplysninger om deg og hva vi bruker disse til NEF innhenter og behandler personopplysninger i forbindelse med de tjenestene NEF tilbyr sine medlemmer og andre. Vi…

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Relevance: 39%      Posted on: 18. mai 2018

Tinglysingsgebyrene er fastsatt i FOR-2013-12-18-1634: Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret, (heretter kalt gebyrforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2014. Dokumentavgift er avgift til staten som oppstår ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygninger på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomta, jf. Stortingets avgiftsvedtak § 1. Dokumentavgiften reguleres av dokumentavgiftsloven (av 12. desember 1975 nr. 59), Stortingets årlige avgiftsvedtak (med kommentarer fra Skattedirektoratet) og Finansdepartementets forskrift om dokumentavgift (av 16. desember 1975 nr. 1). Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av avgiftsgrunnlaget. Avgiftsgrunnlaget er nærmere beskrevet i dokumentavgiftsloven §…

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet – bruk av droner

Relevance: 38%      Posted on: 22. april 2019

Drone er et fantastisk verktøy for å fremheve boligens beliggenhet på en oversiktlig måte. Det er derfor et kraftig virkemiddel i markedsføringen, og flere og flere meglere ser verdien av dette. Av: Robert Dreier Holand; droneansvarlig i Inviso og styremedlem UAS Norway -  (norsk interesseorganisasjon for drone) (Foto: Tor-ErikSchrøder) (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmeglern nr. 2 2019) Når gir drone størst verdi? Drone viser nærmiljøets kvaliteter som for eksempel strender, skoler, idrettsanlegg og lignende. Boliger med unik beliggenhet, som for eksempel strandeiendommer, og steder med utsikt, er godt egnet for å vise boligens verdi fra luften. Dette gjelder også for…

NEF lanserer nye forbrukernettsider – sjekk dine opplysninger

Relevance: 37%      Posted on: 9. november 2017

På NEFs nye forbrukernettsider presenterer vi NEFs medlemmer. Nå kan du sjekke at dine opplysninger er riktige. Med rundt 20.000 lesere i måneden har NEFs forbrukernettsider blitt en stor suksess. For å ta suksessen et skritt videre flyttes nå alle forbrukersidene over til et eget nettsted: Bolig360.no. -Det har noen ganger vært litt vanskelig å skille fagstoff fra forbrukerstoff på NEF.no. Samtidig vet vi at mange forbrukere har stor nytte av sidene våre. Derfor flytter vi nå forbrukersidene til Bolig360.no. Der har alt stoffet rendyrket forbrukervinkling, samtidig som det er tydelig at NEF er avsender, sier forbrukerådgiver Carsten Pihl. Sidene…

Finanstilsynet med forslag til ny boliglånsforskrift: Dropper Oslo-regler, strammer litt inn for hele landet

Relevance: 35%      Posted on: 28. februar 2018

Finanstilsynet foreslår at hovedpunktene i boliglånsforskriften videreføres fra 1. juni. De ønsker å stramme inn på bankenes fleksibilitet, men de dropper det særskilte Oslokravet om egenkapital til sekundærboliger. Onsdag kom Finanstilsynets forslag til ny boliglånsforskrift. Forskriften skal revideres fra 1. juli, og dette er Finanstilsynets anbefaling til Finansdepartementet: Hoveddelene i boliglånsforskriften beholdes slik den er i dag - dette gjelder blant annet kravet til maks lån på 5 ganger inntekt Krav om 15 prosent egenkapital til boliglån beholdes Krav om 40 prosent egenkapital for lån til sekundærboliger droppes Bankene får mindre fleksibilitet ved utlån NEF: Ikke overraskende, men bankene bør…

Dette er eiendomsmeglerens ansvar

Relevance: 35%      Posted on: 1. april 2016

Eiendomsmegleren skal gjøre sitt beste både for kjøpere og selgere. Lov og forskrift setter klare rammer for eiendomsmeglerens arbeid. Eiendomsmeglerens arbeid er strengt regulert i eiendomsmeglingsloven. Loven sier blant annet hvordan eiendomsmegleren skal gjennomføre bolighandelen, og hvilke opplysninger megleren skal gi. NB: Forholdet mellom selger og kjøper blir for brukte boliger regulert etter avhendingsloven. Du kan lese mer om ansvaret for boligselgere her. Kontakt forbrukerrådgiveren! Hvis du lurer på noe knyttet til ansvaret som boligselger, kan du ringe Forbrukerrådgiveren på telefon 4000 01 02 for gratis rådgivning om regelverket. Les mer om forbrukerrådgiveren for bolighandelen her! Omsorg for både kjøper og…

GDPR – Hva betyr det for vår virksomhet?

Relevance: 35%      Posted on: 29. januar 2018

Eiendomsmeglere er i likhet med alle andre virksomheter som behandler opplysninger om kunder og ansatte bundet av personvernlovgivningen. Dette får betydning når personverndirektivet - GDPR trer i krav i mai 2018. Av: Senioradvokat Nina Thjømøe, Homble Olsby Den 25. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning GDPR – The General Data Protection Regulation – i kraft, og vil fra samme tidspunkt også få anvendelse i Norge. En vesentlig del av de reglene som gjelder i dag, vil videreføres også etter implementeringen av GDPR. Nedenfor følger derfor en kort gjennomgang av de viktigste reglene for behandling av personopplysninger i gjeldende regelverk: Hva…

Regler for budgivning

Relevance: 34%      Posted on: 2. november 2017

Her er standardreglene for hvordan budrunder skal gjennomføres. Dette må du tenke på når du skal gi bud. Partene i bolighandelen har laget en felles forbrukerinformasjon for bolighandel. Her får du vite reglene som budrundene skal gjennomføres etter, og hvilke rettigheter og plikter som gjelder for deg som forbruker. LES MER: Det du finner under streken er standardregelverket. Vil du vite mer om hvordan du skal tenke og oppføre deg i budrunden kan du lese en av disse artiklene: Hold hodet kaldt i budrunden Husk finansiering før du starter budrunden! Ikke la deg finte ut av akseptfristen Hva er "motbud"…

Livsnerven i bransjen

Relevance: 34%      Posted on: 9. juli 2018

Gunnar Krogsveen personifiserer engasjement. Enten det dreier som eiendomsmegling, fiske, gårdsdrift eller fotballklubben Stabæk, er engasjementet like stort og meningene like mange. Søndag 8. juli fylte æresmedlemmet i Norges Eiendomsmeglerforbund 70 år, og vi legger derfor ut saken fra siste nummer av Eiendomsmegleren hvor han kommer inn på mange av grunnene for sitt brennende engasjement for bransjen. Mange år og roller i bransjen har gitt Krogsveen klare perspektiver over hva som vil føre den videre. Han er krystallklar på blant annet at NEF er livsnerven i bransjen, og at de eiendomsmeglerne som vil lykkes best framover er de som tar…