Search Results for: NEF adresse

Results 21 - 30 of 38 Page 3 of 4
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Sjekkliste for tinglysing

Relevance: 33%      Posted on: 18. mai 2018

Kontroller alltid dokumentene før du sender dem til tinglysing. Da får du dem raskere tinglyst. Her er en enkel sjekkliste som du kan bruke for å være sikker på at du har husket alt. Når et dokument sendes til tinglysing, vil vi kontrollere at et sett med formelle krav er oppfylt. Det er tinglysingsloven og borettslagsloven med tilhørende forskrifter som regulerer hva vi skal kontrollere. Ved tinglysing av skjøte, pantedokument, festekontrakt, hjemmelserklæring ved arv/skifte/uskifte, overføring av borettslagsandeler og tinglysing av nye andeler i borettslag, må du bruke et spesielle skjemaer. Du finner lenke til skjemaene i den elektroniske versjonen av…

Denne norske startupen vil revolusjonere meglerbransjen

Relevance: 32%      Posted on: 31. juli 2021

Enorme, digitale datasett har revolusjonert alt fra medisinsk forskning til anleggsbransjen. Nå skal en norsk startup gjøre det samme for eiendomsmegling. Av: Tobias Martinsen, Plaace - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2021 Plaace heter selskapet, og er du næringsmegler kan du bare venne deg til navnet først som sist. For til sommeren utvider de sin nett-plattform til å inkludere datasett fra blant annet mobiltelefontrafikk, betalingsløsninger og offentlige foretaksregistere. Hensikten? Å matche utleiere med leietakere, og fortelle hva slags butikk eller serveringssted som vil gi den største omsetningen i akkurat det strøket du har et ledig lokale. – Det…

Proptech – hva, hvorfor og hvordan?

Relevance: 30%      Posted on: 5. desember 2019

Av: Advokat Helene Flølo, partner/advokat Eirik Riddervold, senioradvokat Dan Sørensen og partner/advokat Trude Gran Melbye, Advokatfirmaet Selmer Helene Flølo Dan Sørensen Eirik Riddervold Trude Gran Melbye (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2019) Eiendomsbransjen gjennomgår en digital transformasjon. I to artikler i belyser vi hvordan proptech kan redusere kostnadene og gi økt kundetilfredshet for eiendomsaktørene i de ulike fasene av eiendommens levetid. I denne artikkelen tar vi for oss noen grunnleggende trekk samt proptech knyttet til kjøp og salg av næringseiendom. I vår neste artikkel vil vi se på proptech knyttet opp mot eiendomsutvikling og drift av eiendom. …

Digital oppdatering: Robotene kommer og 21 milliarder investert i 2016

Relevance: 30%      Posted on: 5. februar 2017

Digital oppdatering: 7 nyheter om realestate-tech i januar det er verdt å få med seg. Den teknologiske utviklingen for eiendomsmeglere går fort fremover. Her har vi samlet syv nyheter fra nyhetsbildet de siste ukene. NEFs forbrukerådgiver Carsten Pihl følger den teknologiske utviklingen for eiendomsmeglingsteknologi tett. Her er hans oppsummering av viktige utviklingstrekk i januar 2017. 1. 21 milliarder investert i bolighandel-teknologi Det ble investert 2,6 milliarder dollar - omtrent 21 milliarder kroner - i bolighandelteknologi i 2016. Det viser tall fra analyseselskapet CB Insights. Prognosen ved inngangen til 2016 var 1,8 milliarder dollar! Tallene er "friske penger" inn i bransjen,…

Hvordan skal utleier gå frem for å avslutte leiekontrakten om leietaker ikke betaler leien?

Relevance: 29%      Posted on: 14. juli 2020

Som følge av COVID-19 har flere leietakere fått økonomiske problemer og kan ikke gjøre opp for seg. Hvordan kan utleier avslutte leieforholdet med en leietaker som ikke betaler? Av: Advokatfullmektig Anette Karine Arctander og senioradvokat Magnus Nordøy Snellingen - Wiersholm advokatfirma - (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3. 2020) AVTALT LEIE BETALES IKKE VED FORFALL Leietakere i næringsforhold betaler normalt husleie forskuddsvis for én eller tre måneder av gangen. Dersom leietaker ikke betaler leien ved forfall, representerer dette et brudd på leiekontrakten. Som følge av COVID-19-utbruddet opplever mange leietakere sviktende økonomi, og det er en stor økning i…

Forbered deg meget grundig før visningen

Relevance: 28%      Posted on: 29. mars 2016

Boligbud 6: Jo bedre forberedt du er før visning, jo bedre blir bolighandelen. Her ser du hvordan du skal forberede deg til visningen. Forberedelsen starter med å lese prospektet meget grundig. Prospektet inneholder lovpålagte opplysninger og det vi kan kalle selgende opplysninger. Selgende opplysninger er det megleren tar med for å fremheve husets kvaliteter eller områdets fortreffelighet. Ta kontakt med megler i god tid før visning og be om å få komplett prospekt tilsendt slik at du får anledning til å sette deg inn i det før visningen. Prospektet inneholder også bilder og annen nøkkelinformasjon. Det du skal se grundig på er…

Tinglysing – momenter

Relevance: 28%      Posted on: 18. mai 2018

Denne oversikten er laget for papirbasert tinglysing. Elektronisk tinglysing ble mulig fra 18. april 2017, for mer informasjon om e-tinglysing se www.kartverket.no/eiendom/e-tinglysing/. 1. Hva kan tinglyses? Dokumenter som går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom, jf. tinglysingsloven (tgl.) § 12. Inneholder dokumentet bestemmelser som ikke kan tinglyses, skal disse stå samlet for seg til slutt i dokumentet, se tinglysingsforskriften (tglf.) § 4. 2. Blanketter Ved papirbasert tinglysing for følgende dokumenttyper skal det benyttes standardisert oppsett fastsatt av Statens kartverk, jf. tglf. § 2: a. skjøte b. festekontrakt…

Nabo til nytte og besvær

Relevance: 28%      Posted on: 10. juni 2016

Om selgers opplysningsplikt og –rett ved salg av eiendom. Av: advokatfullmektig Julia Onsager Steen i Bing Hodneland advokatselskap DA Salg av eiendom Eiendom som ikke selges under oppføring,  selges vanligvis «som den er»/«as is». Dette gjelder både næringseiendom og boliger. Forbeholdet er ment å gi selger et begrenset ansvar for skjulte feil og mangler som kjøper dermed overtar risikoen for. Men til tross for slike forbehold har selger plikt til å opplyse om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til og som kjøper kan forvente å bli gjort kjent med. Denne opplysningsplikten vil også omfatte vanskelige forhold…

Gullmeglere 2019

Relevance: 28%      Posted on: 24. mai 2019

I år var det veldig mange gode bidrag til Gullmegler-konkurransen. De beste bidragene stakk av med plakett, blomster og trampeklapp fra bankettsalen i Molde. Kategori: Beste salgsoppgave/presentasjon/nettside for brukt bolig/fritidsbolig Gullmegler 2019: Boa Eiendomsmegling Oslo Vest AS v/ Eiendomsmegler MNEF Tommy Friestad (for markedsføring av enebolig i Solveien 27 D, Oslo) Juryens begrunnelse: Her har megler evnet å forsterke følelsen kjøperne av denne boligen skal kjenne på – hvordan det er å leve med den utsikten og lyset som slår gjennom et eksklusivt interiør i en eksklusiv bolig på en eksklusiv adresse. Tydelig konsept med høy produksjonsverdi og kvalitet på…

Boligmarkedkonferansen: Full støtte til den norske boligmodellen

Relevance: 28%      Posted on: 23. mars 2017

Den norske eiemodellen har fortsatt meget god støtte fra forskere og politikere viste NEFs konferanse Boligmarkedet denne uken. Med over 24 prosent boligprisstigning i hovedstaden i fjor var temaet for vårens Boligmarked-konferanse i konserthuset onsdag 22. mars satt: "Ødelegger Oslomarkedet for den norske boligmodellen?". Med andre ord: Har det rett og slett blitt for dyrt å eie sin egen bolig. NEFs administrerende direktør Carl O. Geving satte an tonen i sin innledning, og trakk linjene tilbake til gjenreisingen etter krigen. Da var det samstemt vilje om at nordmenn burde eie sine egne boliger. Men Geving pekte på at for å…