Search Results for: NEF adresse

Results 11 - 20 of 38 Page 2 of 4
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Budjournal – kan selger fritt benytte seg av informasjonen i denne?

Relevance: 47%      Posted on: 4. mars 2019

For en tid tilbake fikk vi spørsmål fra en eiendomsmegler om i hvilken grad og i hvilket omfang en selger kan benytte seg av informasjonen som er ført inn i budjournalen. Av: advokat MNA Nina Fodstad Skumsrud, Fagsjef NEF I den konkrete saken var det mistanke om at selger ønsket å gi en kopi av budjournalen til en nabo som var i ferd med selge sin bolig. Tanken var nok at ved å gi naboen journalen, kunne naboen ta direkte kontakt med de av budgiverne som ikke hadde vunnet frem i den første budrunder. Naboen kunne så tilby disse å…

Personvern og cookies

Relevance: 40%      Posted on: 3. juli 2018

Personvernerklæring for Norges Eiendomsmeglerforbund   Behandlingsansvarlig Norges Eiendomsmeglerforbund, heretter NEF, tar ditt personvern på alvor. NEF, ved administrerende direktør Carl O. Geving, er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Hvorfor vi innhenter opplysninger om deg og hva vi bruker disse til NEF innhenter og behandler personopplysninger i forbindelse med de tjenestene NEF tilbyr sine medlemmer og andre. Vi…

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Relevance: 39%      Posted on: 18. mai 2018

Tinglysingsgebyrene er fastsatt i FOR-2013-12-18-1634: Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret, (heretter kalt gebyrforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2014. Dokumentavgift er avgift til staten som oppstår ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygninger på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomta, jf. Stortingets avgiftsvedtak § 1. Dokumentavgiften reguleres av dokumentavgiftsloven (av 12. desember 1975 nr. 59), Stortingets årlige avgiftsvedtak (med kommentarer fra Skattedirektoratet) og Finansdepartementets forskrift om dokumentavgift (av 16. desember 1975 nr. 1). Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av avgiftsgrunnlaget. Avgiftsgrunnlaget er nærmere beskrevet i dokumentavgiftsloven §…

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet – bruk av droner

Relevance: 38%      Posted on: 22. april 2019

Drone er et fantastisk verktøy for å fremheve boligens beliggenhet på en oversiktlig måte. Det er derfor et kraftig virkemiddel i markedsføringen, og flere og flere meglere ser verdien av dette. Av: Robert Dreier Holand; droneansvarlig i Inviso og styremedlem UAS Norway -  (norsk interesseorganisasjon for drone) (Foto: Tor-ErikSchrøder) (Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmeglern nr. 2 2019) Når gir drone størst verdi? Drone viser nærmiljøets kvaliteter som for eksempel strender, skoler, idrettsanlegg og lignende. Boliger med unik beliggenhet, som for eksempel strandeiendommer, og steder med utsikt, er godt egnet for å vise boligens verdi fra luften. Dette gjelder også for…

NEF lanserer nye forbrukernettsider – sjekk dine opplysninger

Relevance: 37%      Posted on: 9. november 2017

På NEFs nye forbrukernettsider presenterer vi NEFs medlemmer. Nå kan du sjekke at dine opplysninger er riktige. Med rundt 20.000 lesere i måneden har NEFs forbrukernettsider blitt en stor suksess. For å ta suksessen et skritt videre flyttes nå alle forbrukersidene over til et eget nettsted: Bolig360.no. -Det har noen ganger vært litt vanskelig å skille fagstoff fra forbrukerstoff på NEF.no. Samtidig vet vi at mange forbrukere har stor nytte av sidene våre. Derfor flytter vi nå forbrukersidene til Bolig360.no. Der har alt stoffet rendyrket forbrukervinkling, samtidig som det er tydelig at NEF er avsender, sier forbrukerådgiver Carsten Pihl. Sidene…

Finanstilsynet med forslag til ny boliglånsforskrift: Dropper Oslo-regler, strammer litt inn for hele landet

Relevance: 35%      Posted on: 28. februar 2018

Finanstilsynet foreslår at hovedpunktene i boliglånsforskriften videreføres fra 1. juni. De ønsker å stramme inn på bankenes fleksibilitet, men de dropper det særskilte Oslokravet om egenkapital til sekundærboliger. Onsdag kom Finanstilsynets forslag til ny boliglånsforskrift. Forskriften skal revideres fra 1. juli, og dette er Finanstilsynets anbefaling til Finansdepartementet: Hoveddelene i boliglånsforskriften beholdes slik den er i dag - dette gjelder blant annet kravet til maks lån på 5 ganger inntekt Krav om 15 prosent egenkapital til boliglån beholdes Krav om 40 prosent egenkapital for lån til sekundærboliger droppes Bankene får mindre fleksibilitet ved utlån NEF: Ikke overraskende, men bankene bør…

Dette er eiendomsmeglerens ansvar

Relevance: 35%      Posted on: 1. april 2016

Eiendomsmegleren skal gjøre sitt beste både for kjøpere og selgere. Lov og forskrift setter klare rammer for eiendomsmeglerens arbeid. Eiendomsmeglerens arbeid er strengt regulert i eiendomsmeglingsloven. Loven sier blant annet hvordan eiendomsmegleren skal gjennomføre bolighandelen, og hvilke opplysninger megleren skal gi. NB: Forholdet mellom selger og kjøper blir for brukte boliger regulert etter avhendingsloven. Du kan lese mer om ansvaret for boligselgere her. Kontakt forbrukerrådgiveren! Hvis du lurer på noe knyttet til ansvaret som boligselger, kan du ringe Forbrukerrådgiveren på telefon 4000 01 02 for gratis rådgivning om regelverket. Les mer om forbrukerrådgiveren for bolighandelen her! Omsorg for både kjøper og…

GDPR – Hva betyr det for vår virksomhet?

Relevance: 35%      Posted on: 29. januar 2018

Eiendomsmeglere er i likhet med alle andre virksomheter som behandler opplysninger om kunder og ansatte bundet av personvernlovgivningen. Dette får betydning når personverndirektivet - GDPR trer i krav i mai 2018. Av: Senioradvokat Nina Thjømøe, Homble Olsby Den 25. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning GDPR – The General Data Protection Regulation – i kraft, og vil fra samme tidspunkt også få anvendelse i Norge. En vesentlig del av de reglene som gjelder i dag, vil videreføres også etter implementeringen av GDPR. Nedenfor følger derfor en kort gjennomgang av de viktigste reglene for behandling av personopplysninger i gjeldende regelverk: Hva…

Regler for budgivning

Relevance: 34%      Posted on: 2. november 2017

Her er standardreglene for hvordan budrunder skal gjennomføres. Dette må du tenke på når du skal gi bud. Partene i bolighandelen har laget en felles forbrukerinformasjon for bolighandel. Her får du vite reglene som budrundene skal gjennomføres etter, og hvilke rettigheter og plikter som gjelder for deg som forbruker. LES MER: Det du finner under streken er standardregelverket. Vil du vite mer om hvordan du skal tenke og oppføre deg i budrunden kan du lese en av disse artiklene: Hold hodet kaldt i budrunden Husk finansiering før du starter budrunden! Ikke la deg finte ut av akseptfristen Hva er "motbud"…

Livsnerven i bransjen

Relevance: 34%      Posted on: 9. juli 2018

Gunnar Krogsveen personifiserer engasjement. Enten det dreier som eiendomsmegling, fiske, gårdsdrift eller fotballklubben Stabæk, er engasjementet like stort og meningene like mange. Søndag 8. juli fylte æresmedlemmet i Norges Eiendomsmeglerforbund 70 år, og vi legger derfor ut saken fra siste nummer av Eiendomsmegleren hvor han kommer inn på mange av grunnene for sitt brennende engasjement for bransjen. Mange år og roller i bransjen har gitt Krogsveen klare perspektiver over hva som vil føre den videre. Han er krystallklar på blant annet at NEF er livsnerven i bransjen, og at de eiendomsmeglerne som vil lykkes best framover er de som tar…