Search Results for: NEF adresse

Results 1 - 10 of 38 Page 1 of 4
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Må navnet mitt stå i avisen når jeg kjøper bolig?

Relevance: 100%      Posted on: 24. oktober 2016

En stund etter boligsalget vil ofte avisene ha oversikt over "kjøpt og solgt" med navn på selger og kjøper. Kan man slippe å stå der? Av: Forbrukerrådgiver i bolighandelen Carsten Henrik Pihl De aller fleste lokalaviser har oversikter over boliger som er omsatt i området den siste tiden. Det samme gjelder for prisoversikter på nettsider ala "Sjekk hva boligen din er verdt". I disse oversiktene står det navnet til de som har solgt, og de som har kjøpt boligen. Et spørsmål jeg nylig fikk inn til Forbrukertelefonen (tlf 4000 01 02) var om man "kunne slippe å få navnet i…

Brønnøysundregistrene

Relevance: 97%      Posted on: 18. mai 2018

Følgende registre kan være aktuelle for eiendomsmeglere: Ektepaktregisteret Enhetsregisteret Foretaksregisteret Gjeldsordningsregisteret Konkursregisteret Løsøreregisteret Oppgaveregisteret Regnskapsregisteret Reservasjonsregisteret Kontakt Brønnøysundregistrene Opplysningstelefonen: 75 00 75 00 (Mandag til fredag kl. 08.00-14.00) Adresse: Brønnøysundregistrene Postboks 900 8910 Brønnøysund   Hjemmeside: www.brreg.no Kontaktskjema: www.brreg.no/kontaktskjema/ Ytterligere kontaktdata finner du på: https://www.brreg.no/om-oss/kontakt/ Kilde: www.brreg.no Oppdatert januar 2018

Husk å meld flytting til strømleverandør

Relevance: 83%      Posted on: 12. mars 2019

Nye regler gjør at du nå må melde fra til strømselskapet før du flytter. På grunn av innføringen av en ny felles datahub for hele energibransjen (Elhub), blir det også innført noen nye regler du må forholde deg til når du skal flytte. De nye reglene innebærer at du fra nå av alltid må du ta kontakt med strømleverandøren når du skal melde flytting. Du kan altså ikke lenger melde flytting til nettselskapet ditt. I tillegg må du melde utflytting fra din gamle adresse i forkant av at du flytter. Du kan altså ikke lenger melde utflytting tilbake i tid,…

Dele opp medlemsavgiften?

Relevance: 78%      Posted on: 7. desember 2018

Fra 2019 blir det mulig å dele opp medlemsavgiften til NEF i månedlige avdrag. Fra og med 2019 kan medlemmer i NEF tegne avtalegiro for å betale medlemsavgiften, og det vil være mulig å splitte denne opp i 12 månedlige avdrag. Dette gjelder kontingent til NEF og serviceavgift til NEF Servicekontor. For de som velger å gjøre en slik oppsplitting tilkommer et gebyr på kr 100 per år. 283 i måneden For et vanlig medlem vil dette bety en månedlig utgift på kr 283,-. For fullmektiger vil den månedlige kostnaden bli kr 175,-. I tillegg kommer lokalforeningskontingenten. Oppdelingen må meddeles…

Budjournal

Relevance: 66%      Posted on: 13. juni 2016

Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrive i en budjournal. Deltagerne i en budrunde kan få innsyn i journalen, på litt ulike vilkår. Alle bud i en budrunde skal gis skriftlig. Budgiverne må legitimeres seg. Det første budet sendes inn på budskjema – gjerne elektronisk. Deretter kan man øke budet sitt ved e-post eller SMS. Budjournalen dokumenterer budrunden Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrives inn i en budjournal. I denne journalen skal det stå: Tidspunkt for når budet er mottatt Budgiverens navn, adresse og/eller telefonnummer Budets størrelse Eventuelle forbehold og tidspunktet for eventuelt bortfall av slike forbehold…

Kan jeg få se hvilke andre budgivere som var med i budrunden?

Relevance: 55%      Posted on: 19. mai 2016

Du skal få innsyn i budjournalen når du har vært i en budrunde. Men alle budgivere får ikke se alt. Budrunden er på toppen av temaer jeg får spørsmål om som forbrukerrådgiver. Ofte kommer det fra budgivere som ikke synes budrunden har gått helt som forventet. De ønsker ofte å sjekke budrunden – for å se hva som skjedde. «Kan jeg få se hvem de andre budgiverne var?», er ofte spørsmålet jeg får. Her er svaret: Alle bud skal i journalen Alle bud i en budrunde skal nå gis skriftlig. Budgiverne må legitimeres seg. Det første budet sendes inn på…

Prisestimat på et øyeblikk

Relevance: 54%      Posted on: 5. juni 2020

Har du noen gang vært på tur i bydeler og områder du ikke er kjent, og tenkt: Hva kostet det å bo her? Eller har du kanskje lurt på hva din egen bolig er verdt? Ved hjelp av vår nye app kan du få svaret på akkurat dette. Boligdrømmen kan være nærmere enn du tror – Vi tror dette må være verdens raskeste måte å få et prisestimat på en bolig. Med opplysninger om hva flere boliger i samme område, gate og bygård har blitt solgt for tidligere gir appen en pekepinn på hva boligen vil koste i dag, sier…

Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

Relevance: 50%      Posted on: 26. juni 2020

Fra og med januar 2020 er alle virksomheter som formidler utleie av bolig pålagt å rapportere inn data til Skatteetaten. Men hvem er det som omfattes av rapporteringsplikten – og hva skal rapporteres inn? Av: Marianne G. Nyvold, Grunnlagsdata - Skatteetaten Hvem skal levere opplysninger? Enkelt forklart gjelder opplysningsplikten for alle som driver med formidling av utleie og som tar del i betalingen av utleie. Opplysningsplikten gjelder både norske og utenlandske aktører som operer i Norge, og er uavhengig av om det skjer gjennom en digital formidlingstjeneste eller gjennom andre kanaler. Opplysningsplikten gjelder ikke for deg som kun tar betalt…

Skatteetaten: Ny opplysningsplikt for formidlere av utleie av fast eiendom

Relevance: 50%      Posted on: 4. mai 2020

Av: Skatteetaten Fra og med januar 2020 er alle virksomheter som formidler utleie av bolig pålagt å rapportere inn data til Skatteetaten. Men hvem er det som omfattes av rapporteringsplikten – og hva skal rapporteres inn? Hvem skal levere opplysninger? Enkelt forklart gjelder opplysningsplikten for alle som driver med formidling av utleie og som tar del i betalingen av utleie. Opplysningsplikten gjelder både norske og utenlandske aktører som operer i Norge, og er uavhengig av om det skjer gjennom en digital formidlingstjeneste eller gjennom andre kanaler. Opplysningsplikten gjelder ikke for deg som kun tar betalt for annonseringen, slik som tradisjonelle…

Boligprisene i februar steg med 1,1 prosent

Relevance: 47%      Posted on: 5. mars 2018

I februar steg boligprisene med 1,1 prosent. Samtidig ble det solgt 1,5 prosent flere boliger enn i februar 2017. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerådgiver for bolighandelen Pristatistikken for februar fra EiendomNorge viser at boligprisene steg med 1,1 prosent for februar.  Antall boliger solgt i februar måned var 6268 - noe som er 1,5 prosent flere enn i fjor. Til nå i år er det solgt 5,8 prosent flere boliger enn til samme tid i 2017. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et…