Search Results for: Boligprisvekst

Results 1 - 20 of 37 Page 1 of 2
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

NEF jobber ikke for boligprisvekst

Relevance: 100%      Posted on: 10. mars 2018

Medlemmene våre skal alltid jobbe for en best mulig pris for hvert salgsobjekt, det er en selvfølge. Men må vi som bransje alltid argumentere for et generelt høyere boligprisnivå? Jeg tar meg selv i å ønske å argumentere for høyere priser. Det tror jeg er et problem for mange i bransjen vår. Det er behagelig når prisene stiger og alle som selger bolig er fornøyde med prisen. Av: Kurt F. Buck, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Medlemmene våre skal alltid jobbe for en best mulig pris for hvert salgsobjekt, det er en selvfølge. Men må vi som bransje alltid argumentere for…

Boligprisvekst bygger fallhøyde

Relevance: 100%      Posted on: 30. november 2016

Finanstilsynet uttrykker bekymring for gjeldsoppbyggingen i husholdningene og den voksende boligprisene som har vært det siste året i rapport om finansielle utviklingstrekk. - Rentenivået er historisk lavt og gir husholdningene en moderat rentebelastning. Rentebelastningen vil imidlertid øke markant dersom rentenivået stiger. Effekten av høyere rente er særlig stor når gjelden er høy. Desto lengre gjeldsoppbyggingen varer og desto mer boligprisene stiger, desto større blir fallhøyden i norsk økonomi, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding. Lave renter kan føre til mer gjeld I rapporten heter det videre at forventninger om fortsatt lave renter kan bidra til å holde veksten i…

Boligprisvekst nesten over hele landet

Relevance: 99%      Posted on: 13. juli 2018

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i andre kvartal av 2018 var positiv boligprisvekst nesten i hele landet. - I juli 2018 kan vi konstatere at boligmarkedet nok en gang har reist seg og er på vei mot nye høyder. Korreksjonen i 2017 ble kortvarig. I følge SSBs ferske prisindeks for brukte boliger økte  prisene i 2. kvartal i alle storbyene unntatt Stavanger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. - Mange analytikere sliter med å forstå denne utviklingen, men så lenge folk har god inntekt, lav lånerente og troen på boligmarkedet er det sannsynligvis rom for…

Rekordsterk boligprisvekst

Relevance: 99%      Posted on: 3. mars 2021

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 2 prosent i februar. Dette er en av de sterkeste februarmånedene i det norske boligmarkedets historie. Korrigert for sesongvariasjoner viser statistikken til Eiendomsverdi, Eiendom Norge og Finn.no at prisen steg prisene 1,3 prosent. den viser videre at boligprisene er nå 9,7 prosent høyere enn for ett år siden. - Boligprisveksten er normalt sterkest tidlig i året, men den utviklingen vi ser nå er langt sterkere enn forventet. Dette er uheldig fordi det skaper fallhøyde i markedet. Vi vil advare folk mot å kjøpe over evne i den tro at boligprisveksten er ustoppelig. Dette…

Sterk boligprisvekst i august.

Relevance: 98%      Posted on: 5. september 2016

Det var en uvanlig sterk prisvekst i boligmarkedet i august. Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisen i gjennomsnitt steg med 2,8 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 9,1 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Færre salg Det ble i august solgt 8628 bruktboliger, en økning på 8,2 prosent sammenlignet med august 2015. Ved utgangen av august var det 11.570 boliger til salgs, noe som er 15,9 prosent færre enn for ett år siden. Det er spesielt på Østlandet at det er få boliger for salg. Eksempelvis er det i…

SSB: Sterkest boligprisvekst på leiligheter

Relevance: 98%      Posted on: 14. oktober 2016

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var blokkleiligheter som steg mest i 3. kvartal. På landsbasis gikk boligprisene i gjennomsnitt opp med 3,2 prosent i 3. kvartal. Hvor prisene på leiligheter steg med 4,6 prosent, mens småhus og eneboliger en prisvekst på henholdsvis 3,6 og 2,4 prosent. Sterkst vekst i Oslo og Bergen Boligprisene i regionene Oslo med Bærum og Vestlandet utenom Bergen økte mest, respektive 6,2 og 5,7 prosent fra 2. til 3. kvartal, mens boligprisene i Stavanger har vært uforandret i perioden. Fra 3. kvartal 2015 til samme kvartal i 2016 steg de gjennomsnittlige boligprisene med 8,0 prosent. Den…

Boligprisvekst i alle områder

Relevance: 98%      Posted on: 25. april 2017

Det var prisvekst på bruktboliger i alle regioner i Norge i 1. kvartal, men veksten er fortsatt sterkest i Oslo-regionen. Den sesongjusterte statistikken fra Statistisk sentralbyrå viser at prisene på leiligheter steg mest med 2,5 prosent, mens eneboliger og småhus ble 1,8 prosent dyrere i perioden. Sterkest var veksten i Akershus og Oslo med henholdsvis 3,8 og 3,0 prosent, mens Bergen var den av de store byene som hadde lavest vekst med 0,2 prosent. I landets nordligste fylker var prisene tilnærmet uendret. Oslo og Bærum på topp Oslo og Bærum kan også vise til den sterkeste prisøkningen hvis vi sammenligner…

Overraskende sterk boligprisvekst

Relevance: 98%      Posted on: 5. februar 2020

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 3,3 prosent i januar. Dette er unormalt mye i forhold til årstiden og er 0,9 prosent høyere når man har korrigert for sesongvariasjoner. Statistikken fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene nå er 3,2 prosent høyere enn for et år siden – Tilliten til boligmarkedet er høy og januareffekten var overaskende sterk i de store byene. Trenden med rekordmange boligsalg fortsetter i 2020, og salgene går raskere enn på lenge,  sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Mange salg Statistikken vider videre at det i januar ble det solgt…

Overraskende sterk boligprisvekst i mai

Relevance: 98%      Posted on: 4. juni 2020

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med med 1,9 prosent i mai 2020. Boligprisene er nå 2,5 prosent høyere enn for et år siden, viser fersk statistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. - Gjeninnhentingen av norsk økonomi er godt i gang, og boligmarkedet ser ut til å gå foran. En prisvekst på 1,9 prosent i krisetid er sterkere enn forventet. Mange har forventet et dypere fall i boligmarkedet. Lite tyder på at det vil skje. Boligprisene i mai bekrefter at boligmarkedet står støtt gjennom koronakrisen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Lavere volum Statistikken viser videre…

Uvanlig sterk boligprisvekst i mars

Relevance: 97%      Posted on: 5. april 2016

Etter en relativt svak prisutvikling i boligmarkedet i februar, reagerte markedet med å heve gjennomsnittsprisen med 1,9 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned, viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene er nå 5,6 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Den tidlige påsken førte imidlertid til at det ble solgt 25 prosent færre boliger i mars i år enn på samme tid i fjor. Det ble totalt solgt 6.473 bruktboliger i mars. Ved utgangen av mars var det 11.543 boliger til salgs, noe som er 4,8 prosent flere enn for ett år siden.…

Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2016»

Relevance: 3%      Posted on: 8. juni 2016

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 8. juni 2016 Finanstilsynet peker i rapporten «Finansielt utsyn 2016» på at den høye veksten i boligprisene øker risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang og økonomisk tilbakeslag. Kreditt- og boligprisveksten har bidratt til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe, samtidig som det er store regionale forskjeller. Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil knytte noen kommentarer til dette. - Norges Eiendomsmeglerforbund har lenge pekt på utfordringene med store regionale forskjeller i boligmarkedet. Markedet er relativt balansert i store deler av landet, men prisveksten er uforholdsmessig sterk i Oslo-regionen. Med svak tilbudsside, sterk kjøpekraft, historisk lave renter og…

Finanstilsynet er bekymret for gjeldsbelastningen

Relevance: 3%      Posted on: 6. juni 2018

Finanstilsynet skriver i sin rapport "Finansielt utsyn" at det er risiko for at det har bygget seg opp finansielle ubalanser. De er blant annet bekymret for at høy gjeldsbelastning i husholdningene gjør det økonomiske systemet sårbart for sterkere renteoppgang enn forventet. – Temperaturen i boligmarkedet avtok i 2017. Boligprisfallet var sterkest i Oslo, der prisoppgangen hadde vært størst. I år har imidlertid prisveksten igjen tatt seg opp. Det er usikkerhet om den videre utviklingen i boligmarkedet. Fortsatt sterk prisvekst vil bidra til økt gjeldsvekst i husholdningene og øke fallhøyden i norsk økonomi og risikoen for finansiell ustabilitet, sier finanstilsynsdirektør Morten…

Viktig at bankene har god utlånskapasitet og nødvendig fleksibilitet

Relevance: 3%      Posted on: 9. juni 2020

Norges Eiendomsmeglerforbund støtter Finanstilsynet syn på at det er viktig at bankene har god utlånskapasitet og nødvendig fleksibilitet i utfordrende tider. I Finansielt utsyn som Finanstilynet publiserte i dag, understreker de at det fortsatt er stor usikkerheten knyttet til koronakrisens videre utvikling og virkning for norsk økonomi. Finanstilynet mener også at det er viktig med solide banker for at de skal være i stand til å yte nye lån til kredittverdige kunder. I forhold til boligmarkedet skriver Finanstilsynet i pressemeldingen; "Høy gjeldsvekst gjennom mange år har gjort at husholdningenes gjeldsbelastning ved inngangen til krisen var svært høy og sårbarheten for…

Flere førstegangskjøpere – nedgang i sekundærboliger.

Relevance: 3%      Posted on: 27. januar 2020

Ny statistikk viser en økning i antall førstegangskjøpere i boligmarkedet i Norge. Samtidig ser vi en nedgang i andelen sekundærboliger. Rapporten er en oppdatering av den løpende statistikken Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita leverer om førstegangskjøpere og sekundærboliger. Det er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse AS. Denne rapporten dokumenterer kvartalsvis utvikling i antall førstegangskjøpere fra 2010 til og med 4. kvartal 2019. Les rapporten om utviklingen av førstegangskjøpere og sekundærboliger her:Last ned Utsiktene til fortsatt relativt lav boligprisstigning legger bedre til rette for førstegangskjøperne, mens det virker mindre lukrativt å investere i sekundærbolig. Mens antall førstegangskjøpere økte klart i Oslo i fjor,…

– Stabil styringsrente er helt avgjørende for boligmarkedet

Relevance: 3%      Posted on: 22. juni 2017

Det er gode nyheter for boligmarkedet at Norges Bank i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. - Norges Eiendomsmeglerforbund mener at en stabil styringsrente er helt avgjørende for stabiliteten i boligmarkedet. Norges Bank viser til at det er større usikkerhet i boligmarkedet, og at dersom boligprisveksten blir lavere enn anslått kan dette dempe veksten i norsk økonomi, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (bildet Foto: CF Wesenberg/Kolonohaven). - Norges Eiendomsmeglerforbund vil minne om at den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld er trigget av den lave renten. I nåværende situasjon med større usikkerhet…

«Boligmarkedet 2018» – last ned innleggene

Relevance: 2%      Posted on: 13. mars 2018

Er boligmarkedet i Norge friskmeldt? Dette var et av spørsmålene foredragsholderne på "Boligmarkedet 2018" i Oslo Konserthus skulle svare på tirsdag 13. mars. Her kan du laste ned innleggene til de forskjellige foredragsholderne. (trykk på tittelen på foredraget) Fersk konjunkturrapport med prognoser for boligbygging og boligprisvekst nasjonalt og regionalt frem til 2020 v/ Andreas Benedictow, økonom i Samfunnsøkonomisk analyse Hvordan ta økte markedsandeler i nyboligmarkedet med kvalitet og bærekraft? v/ Kjell Kvarekvål, direktør markedskommunikasjon JM Norge AS Boligmarkedet og finansiell stabilitet v/ Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør i Finanstilsynet   Makroforholdene som påvirker boligmarkedet mest v/ Jeanette Strøm Fjære, makroøkonom i DNB…

Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2015»

Relevance: 2%      Posted on: 22. april 2015

Finanstilsynet peker i rapporten «Finansielt utsyn 2015» på at risikoen for et kraftig tilbakeslag og finansiell ustabilitet vil øke hvis den sterke veksten i gjeld og boligpriser vedvarer. Dette som en følge av langvarige lave renter og lett tilgang på kreditt.  Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil knytte noen kommentarer til dette. - NEF erkjenner at en vedvarende boligprisvekst fra dagens høye nivå, ikke vil være bærekraftig på sikt. Det vil forsterke misforholdet mellom husholdningenes gjeld og inntekt, og bygge fallhøyde som øker risikoen for en hard landing i boligmarkedet som kan få store samfunnsøkonomiske ringvirkninger. - NEF mener at det må…

Kommentar: Månedens boligprisstatistikk

Relevance: 2%      Posted on: 22. september 2017

Styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Kurt F. Buck, kommenterer den korte tidshorisonten mange har på utviklingen i boligmarkedet. (Kommentaren ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2017) Hver gang det kommer en ny rapport, så hiver sjefsøkonomene og andre seg over den i jakten på en vinkling som gir dem noen minutter i rampelyset. Det snakkes gladelig om trender og skift i markedet, basert på endringer den siste måneden. Det synes jeg er helt håpløst. Å ta en måned for så å trekke bastante slutninger, grenser til det useriøse. Hvis man ikke ser det i en større sammenheng over en lengre…

Utflating i boligprisene

Relevance: 2%      Posted on: 5. mai 2021

Boligprisutviklingen i Norge viser at prisene nå har begynt å flate ut. I gjennomsnitt steg prisene med 0,2 prosent i april, mens de sak med 0,1 prosent når de ble korrigert for sesongvariasjoner. - Boligmarkedet er fortsatt preget av høy omsetning over store deler av landet. Samtidig ser vi tendenser til at flere trekker ut av Oslo til fordel for mindre byer i nærhet til Oslo. Dette må særlig ses i sammenheng med prisnivå, men også endrede boligpreferanser under pandemien. Etter prisfall to måneder på rad konstaterer vi at Oslo har nådd pristoppen for nå, og vi tror at den…

Flere førstegangskjøpere i Q2 2020

Relevance: 2%      Posted on: 9. juli 2020

Antall førstegangskjøpere har fortsatt å øke, mens sekundærboligandelen har falt siden slutten av 2019 - snur det nå? Les: Rapporten førstegangskjøpere og sekundærboliger Q2 2020Last ned Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Merk! Det er en forsinkelse tallene i forbindelse med når boliger blir registrert overtatt . Den fulle effekten av koronapandemien vil derfor ikke ligge inne i tallene for Q2. Etter at boligprisene falt gjennom 2017, kom det en korreksjon oppover i første halvår 2018. Siden har prisveksten vært moderat. For landet sett under ett økte boligprisene med 2,5 prosent i 2019, sammenliknet med året før.…