Search Results for: Boligprisvekst

Results 31 - 37 of 37 Page 4 of 4
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Eiendomsmeglere trives i jobben, men mange opplever stress

Relevance: 1%      Posted on: 13. juli 2021

Lønns- og arbeidstidundersøkelse 2021 Av: Svein Strømnes, NEF - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2021 Eiendomsmeglere jobber mye, trives godt i jobben, tjener bra, motiveres av fornøyde selgere, men opplever arbeidshverdagen stressende. Dette er noen av hovedpunktene som kommer fram i undersøkelsen «Lønn, arbeidstid og preferanser 2021» som ble gjort i 1. kvartal 2021. På tross av utbruddet av koronapandemien i mars 2020 ble det et rekordår for boligmarkedet i Norge. Rekordlave renter i kombinasjon god tilgang på kreditt, strenge reiserestriksjoner og gode rutiner for boligomsetninger i eiendomsmeglingsbransjen, gjorde at det ble rekordmange omsetninger i boligmarkedet. Dette…

Eiendomsmarkeder gjennom pandemien

Relevance: 1%      Posted on: 7. april 2021

Koronakrisen traff landet med full tyngde etter at regjeringen stengte ned Norge 12 mars. Store deler av norsk næringsliv stoppet opp og arbeidsledigheten steg til 10 prosent. Boligmarkedet var på ingen måte uberørt av krisen. De første månedene falt salgsvolumene, boligprisene gikk sidelengs, oppdragssituasjonen var anstrengt og mange eiendomsmeglere ble delvis permittert. Innlegget ble først publisert som lederartikkel i Eiendomsmegleren nr. 2. Usikkerheten var lenge stor. Koronakrisen traff boligmarkedet i kjølvannet av tre år med prismoderasjon som startet med priskorreksjonen i 2017. Husholdningenes gjeldsbelastning var i utgangspunktet høy, men fallende. Rentebelastningen var lav og norske banker var svært solide forut…

Kommentar: Boblesnakk i boligmarkedet

Relevance: 1%      Posted on: 5. september 2016

"Jeg tror at vi bør skjære gjennom boblesnakket og se på realitetene. Vi må erkjenne at boligprisene først og fremst drives av fundamentale forhold. Det er en kombinasjon av demografiske og økonomiske drivere", skriver NEFs Carl O. Geving i denne kommentaren om boligprisene. Av: Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Innlegget har også blitt publisert på ABC Nyheter Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole mener at vi har en “ikke-euforisk” boligboble i Norge, drevet fram av fundamentale forhold som ikke er bærekraftige over lang tid. Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse mener at vi fra 2015 kan se…

Foreslår tiltak for førstegangslåntakere i boliglånsforskriften

Relevance: 1%      Posted on: 10. november 2020

Norges Eiendomsmeglerforbund skriver i sitt høringssvar om boliglånsforskriften at den i hovedsak bør videreføres, men kommer også med forslag som vil bedre sjansen for noen vil inn i boligmarkedet. NEF foreslår at: Boliglånsforskriften videreføres med dagens regionale profil, og uten vesentlige endringer – med ett unntak: Det innføres en ny bestemmelse som åpner for at førstegangs låntakere med solid betjeningsevne og beskyttelse mot renteøkning f.eks. i form av rentebinding på lengre sikt, kan innvilges lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel.Forskriften bør gjelde midlertidig i 2 år fra 1. januar 2021. Les hele høringssvaret til NEF her: Last ned Evaluering…

Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

Relevance: 1%      Posted on: 17. august 2021

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 17. august 2021 Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere under pandemien har tiltatt i styrke i andre kvartal 2021, samtidig faller omsetningen av sekundærboliger videre, viser ferske statistikker fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. I andre kvartal er veksten blant førstegangskjøpere relativt sterk i de store byene. I kommunene rundt Oslo er veksten enda sterkere. Vi må helt tilbake til 2011 for å finne et like høyt antall førstegangskjøpere som nå. Gjennomsnittsalderen har falt fra 28,3 år i 2008 til 27,8 år i 2020. - Til tross for sterk boligprisvekst de siste 20 årene, ser det ikke…

Innlegg: Boligmarkedet hjelper norsk økonomi ut av krisen

Relevance: 1%      Posted on: 13. august 2020

Boligen har stor betydning i de fleste husholdningenes privatøkonomi, og boligmarkedet er viktig for norsk økonomi. Boligmarkedet ser ut til å komme styrket ut av koronakrisen. Det er et gledelig paradoks i norsk økonomi. Av: Carl O. Geving - adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund - Innlegget ble først publisert i E24.no. Mange økonomer har tatt for gitt at fall i økonomien og vekst i arbeidsledigheten vil utløse et større fall i boligprisene. Virkeligheten er en annen. De som venter på det store boligkrakket, må vente lenge. Og godt er det. Et markant fall i boligprisene ville forsterket fallet i norsk…

Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

Relevance: 1%      Posted on: 25. juni 2021

16. juni arrangerte Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet seminar om boligmarkedet. Tema var "Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien" og Carl O. Geving representerte NEF ved blant annet å legge fram ferske tall om førstegangskjøpere, sekundærboliger og samkjøperindeksen. I tillegg var det innledninger av finansminister Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og andre sentrale personer med god innsikt om boligmarkedet. Se hele seminaret på regjeringens sider her. Innlegg til Carl O. Geving: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked? Vil jeg svare et klart ja! I begrepet «bærekraftig boligmarked» vil jeg legge parametere som: Boligtilbud og etterspørselPrisnivå og…