Search Results for: Boligprisvekst

Results 21 - 30 of 37 Page 3 of 4
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Sekundærboligandelen har fortsatt å falle

Relevance: 2%      Posted on: 15. mars 2021

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 15. mars 2021 Andelen sekundærboliger falt klart i 2020. Nedgangen er klar både i de fleste byene og i landet som helhet, viser den siste analysen av sekundærboliger fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Les rapporten her: Sekundærboliger 2020Last ned Nedgangen har vært særlig tydelig i Oslo, der det stilles særskilte krav til investeringer i sekundærbolig, og i fjorårets siste kvartal registrerer vi der den laveste sekundærboligandelen siden forrige bunnotering i 2015. Nedgangen har fortsatt også etter at boligprisene begynte å øke kraftig i kjølvannet av koronautbrudd og rentekutt i fjor vår. - Lave lånekostnader har…

Økning i antall førstegangskjøpere

Relevance: 2%      Posted on: 6. november 2019

Denne rapporten dokumenterer kvartalsvis utvikling i antall førstegangskjøpere og antall sekundærboliger i Q3 2019. Rapporten som er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita, viser blant annet: hvor mange førstegangskjøpere det erom de blir flere eller færreom de blir eldre eller yngrehva slags boligtyper de kjøperregionale forskjeller Og i for hold til sekundærboliger: beholdningen av sekundærboligerandelen sekundærboligene utgjør av samlet boligmassehva slags boliger som benyttes som sekundærboligregionale forskjeller ned til bydelsnivå for de fem største byene Førstegangskjøpere og sekundærboliger 2019 Q3Last ned Økning i antall førstegangskjøpere I 2017 kom boliglånsforskriften, som ved å stille særskilte krav til blant annet egenkapital…

Flere kjøper bolig sammen

Relevance: 2%      Posted on: 6. april 2021

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. april 2021 Samkjøperindeksen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper bolig sammen med andre steg mot slutten av 2020. Dette gjelder spesielt for Oslo. Samkjøperindeksen er en indikator på hvor dyrt det er for førstegangskjøperne å etablere seg på ulike steder i landet. Samkjøperindeksen har gjennomgående falt noe gjennom de siste 10 årene, fra rundt 65 prosent, til knappe 60 prosent. I fjerde kvartal 2020 kom det imidlertid en økning i samkjøp, som kan ses i sammenheng med tiltakende prisvekst. Trendbruddet er særlig markant i Oslo. Carl O. Geving (Foto.…

15 prosent av de norske boligene er sekundærboliger

Relevance: 2%      Posted on: 15. august 2019

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 15. august 2019 I en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita kan vi for første gang presentere statistikk for sekundærboliger for hele Norge med detaljert bekrivelse av både geografisk fordeling og fordeling på ulike boligtyper. Videre presenteres det i rapporten en kvartalsvis utvikling i antall førstegangskjøpere fra 2010 til og med 2. kvartal 2019. Den viser blant annet hvor mange førstegangskjøpere det er, om de blir flere eller færre, om de blir eldre eller yngre, hva slags boligtyper de kjøper og regionale forskjeller. Se rapport: Førstegangskjøpere og sekundærboliger_2019Last ned Andelen sekundærboliger øker I 2. kvartal…

«Comeback» for førstegangskjøperne

Relevance: 2%      Posted on: 6. februar 2019

Førstegangskjøperne er på vei inn i boligmarkedet igjen viser ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Rapporten viser at antallet førstegangskjøpere i Norge lå relativt stabilt i overkant av 47 000 i årene fra 2011 til 2015, men at det da kom en klar nedgang i 2016 og 2017. I 2018 opplevde vi imidlertid en klar økning. – Prisene i boligmarkedet har en tid flatet ut og resultatet er at flere førstegangskjøperne nå har kommet inn i markedet igjen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. 1 2017 kom boliglånsforskriften, som ved å stille særskilte krav til blant…

Snittvederlaget til eiendomsmeglerforetakene økte med 4 prosent i 2017

Relevance: 2%      Posted on: 28. april 2017

Ny statistikk fra Finanstilsynet viser en liten økning i vederlaget fra 2016 til 2017. Men ikke så høy som boligprisstigningen. Finanstilsynet har nylig kommet med sin statistikk for eiendomsmeglingsområdet for 2016. Den viser at mens boligprisene steg med 8 prosent i snitt på landsbasis i fjor, så steg meglervederlaget bare med 4 prosent i snitt på landsbasis. Med andre ord langt under boligprisutviklingen. Prosentvis vederlag faller Snittvederlaget for eiendomsmeglerforetak var i fjor på 54.549 kroner pr oppdrag på landsbasis - opp fra 52.532 kroner i 2015. Og med en høy boligprisvekst i 2016, falt snittvederlaget i prosent av formidlet verdi.…

NEF foreslår at boliglånsforskriften videreføres som den er

Relevance: 2%      Posted on: 25. oktober 2016

I et høringssvar slår Norges Eiendomsmeglerforbund fast at man ønsker innstramminger av utlån. NEF ønsker å videreføre den gjeldende utlånsforskriften.  Alternativet at man innfører regionale  tiltak i pressområdene. Finanstilsynet la i september frem forslag om å stramme inn boliglånsforskriften. I sitt høringssvar peker NEF på at innstramming blir feil medisin. – De ekstreme forskjellene i boligmarkedet krever ulike impulser. Finanstilsynets forslag om å bruke samme medisin på vidt forskjellige markeder, vil ramme svake boligmarkeder hardt, kommenterer NEFs administrerende direktør Carl O. Geving. Les mer: Finanstilsynet foreslår strammere låneregler Ytterligere innstramminger blir nødløsning I høringssvaret til NEF heter det blant annet: NEF…

Moderat prisutvikling i boligmarkedet

Relevance: 2%      Posted on: 6. januar 2020

Boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med 0,8 prosent nominelt i desember. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for ett år siden, viser nye tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. – Desember er normalt en måned med lav omsetning, en nedgang i boligprisene på denne tiden av året er som forventet. I desember 2019 var omsetningen noe høyere enn normalt, og prisene falt moderat. I januar får vi alltid motsatt effekt, mange vil kjøpe og utbudet er ofte litt begrenset de første ukene av det nye året. Det er ingen grunn til å forvente noe annet ved inngangen…

Innlegg: Svingninger i boligprisene

Relevance: 2%      Posted on: 12. juli 2018

Av: Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (innlegget er tidligere publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2018) Boligmarkedet har hatt en utrolig sterk utvikling siden 1992. Over 80 prosent bor i en bolig eid av husstanden. Verdien av folks boliger har økt med en kraft og fart som ingen drømte om da det så som svartest ut i årene etter børskrakket i 1987. Prisene på leiligheter har senere steget 9 ganger nominelt. Boligprisene har steget vesentlig mer enn de alminnelige prisene, og husholdningenes gjeldsgrad har steget vesentlig mer enn inntektene. På samme tid har husholdningenes disponible realinntekt økt, fordi…

Korona-fast i lederstolen!

Relevance: 1%      Posted on: 2. juli 2020

Av: Kurt F. Buck, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund (innlegget ble først publisert som lederartikkel i Eiendomsmegleren nr. 3 2020) Ja, jeg blir nok sittende som leder, til vi får avholdt Landsmøte på en forsvarlig måte. Vi håper det lar seg gjøre i september med nødvendige tilpassinger. Ettersom Landsmøte er vårt viktigste organ i NEF, og en viktig møteplass for bransjens fremste representanter så er jeg bestemt på å gjennomføre dette på skikkelig vis! Jeg kan love at vi skal ha et skikkelig landsmøte, med bankett og alt som hører med. Om enn i en noe ny og smittefri utgave. Gleder meg…