Search Results for: Bli medlem i NEF

Results 11 - 20 of 65 Page 2 of 7
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Spar penger ved å bruke NEFs fordelsprogram!

Relevance: 4%      Posted on: 21. mars 2016

Det kan være lurt å sjekke ut dine fordeler og besparelser hos NEFs samarbeidspartnere. Savner du noen fordeler kan du sende inn en forespørsel til firmapost@nef.no For avtalene er det visse betingelser som gjelder. Se ytterligere informasjon og vilkår hos den enkelte partner. NEF tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Andre fordeler ved å være MNEF finner du her. Meld deg inn her

Om NEF

Relevance: 4%      Posted on: 22. februar 2016

80 % av all boligformidling i Norges skjer gjennom en megler MNEF Våre medlemmer er: Eiendomsmeglere med eiendomsmeglerutdanning og 2 års praksis Personer med bestått eiendomsmeglereksamen Advokater med bevilling til å drive eiendomsmegling Jurister med 2 års praksis og tillatelse fra Finanstilsynet Personer som har fått godkjenning av Finanstilsynet til å kalle seg megler Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for meglere. Forbundet ble stiftet 12. desember 1932. NEF vokser NEF har 2850 medlemmer (desember 2018). Alle medlemmene er også tilknyttet én av NEFs ti lokalforeninger. Gjennom Forbundets servicekontor holdes medlemmene løpende orientert om alle spørsmål av interesse for…

Interessepolitikk: Bransjens viktigste talerør

Relevance: 3%      Posted on: 6. april 2016

Norges Eiendomsmeglerforbund er eiendomsmeglingsbransjen viktigste talerør. Vi jobber med å sikre best mulig rammevilkår for bransjen og samtidig sørge for at bolighandelen blir så trygg som mulig for forbrukerne. Vi har har bransjens største nettverk og har stor politisk gjennomslagskraft. Å være medlem i NEF betyr å ta ansvar for egne rammebetingelser. Det medfører at NEF-medlemmer i mange sammenhenger er foretrukket av kundene. Hos oss er alt fra boligmeglere, næringsmeglere, fagansvarlige, daglige ledere, kjedeledere og gründere medlemmer. Vi kan vise til resultater og det er nettopp derfor det er viktig å være medlem. Vi går ikke rundt grøten – vi går rett på.…

Innmeldingsskjema

Relevance: 3%      Posted on: 5. desember 2018

Bli medlem i dag! Meld deg inn i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) ved å benytte deg av vårt innmeldingsskjema nedenfor. Faktura for medlemsskap vil bli sendt per e-post ved mottatt skjema.  Kostnader ved medlemskap i Norges Eiendomsmeglerforbund (PDF - åpner i nytt vindu) Vilkår for medlemsskap (åpner i nytt vindu) [gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]

Organisatoriske endringer i Norges Eiendomsmeglerforbund i 2020

Relevance: 3%      Posted on: 2. desember 2020

Etter vedtak fattet på landsmøtet i NEF 10. september 2020 skjer det flere endringer i 2021. NEF Servicekontor ble vedtatt innlemmet i NEF, slik at vi fra 2021 kun opererer med NEFs lover som gjeldende vedtekter for forbundet. Dette betyr at vi fra og med 2021 kun fører ett samlet regnskap for NEF, det er valgt ett styre og det blir kun avholdt ett landsmøte i 2022. I Kristiansand! Det har lenge vært ønskelig med en helhetlig kontingentstruktur som dekker alt. Dette medfører en forenkling og vil minimere misforståelser som flere kontingentfakturaer har medført tidligere. Heretter vil medlemmene kun motta…

Vilkår

Relevance: 3%      Posted on: 17. mars 2016

KOSTNADER VED MEDLEMSKAP I NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND Landsmøtet i NEF 2020 vedtok en ny kontingentstruktur for forbundet. For 2021 er lokalforeningskontingenten innbakt i en samlet sum, og medlemmene mottar bare en faktura på kontingent til forbundet. Følgende satser gjelder: Alle yrkesaktive medlemmer - kr 4.000 Eiendomsmeglerfullmektiger - kr 1.500 Pensjonister - kr 1.000 Æresmedlemmer -  kr 0 Studentmedlemmer (per skoleår) - kr 500 Lokalforeningene får overført fra NEF kr 600 per betalende medlem i den enkelte lokalforening. Alle medlemmer i NEF under 30 år blir automatisk tilknyttet nettverket NEF Ung. Dette medfører ingen ekstra kostnad. FRISTER Forfall kontingent           14.…

Med studentmedlemskap i NEF sikrer du fremtiden din – vi jobber for deg!

Relevance: 3%      Posted on: 8. juni 2016

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) jobber aktivt for eiendomsmeglernes rammebetingelser og er bransjens talerør utad. Vi har i dag 2800 medlemmer. Vi ønsker å gi deg som student tilgang til viktig informasjon som kan komme deg til nytte i studietiden. Velkommen til å tegne studentmedlemskap i NEF» Som studentmedlem får du: Invitasjon til utvalgte konferanser Digital tilgang til tidsskriftet Eiendomsmegleren som holder deg oppdatert om fag og bransjen (6 utgaver i året) Tilgang til fagartikler via nef.no , nyttig til f.eks. oppgaveskriving Tilgang til NEFs fordelsprogram (hotell, leiebil, kredittkort, veihjelp mm.) Tilgang til lokalforeningsmøter Tilsendt e-nyhetsbrev Rabatterte priser på kurs arrangert av NEF…

Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund

Relevance: 3%      Posted on: 21. mars 2016

(sist endret på landsmøtet i NEF 24. mai 2018) § 1 Generelt Medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund skal i sin virksomhet opptre korrekt, hederlig og i samsvar med god meglerskikk. God meglerskikk er å utføre megleroppdrag i overens­stemmelse med den oppfatning av etiske og faglige prinsipper som til enhver tid er alminnelig anerkjente og praktisert av dyktige og ansvarsbevisste utøvere av yrket. Medlemmene plikter å overholde de til enhver tid gjeldende lover og regler for eiendomsmegleryrket. § 2 Mottagelse av megleroppdrag Oppdrag som blir tilbudt på betingelser som er i strid med lovgivningen, offentlige forskrifter, de etiske regler og god meglerskikk,…

Vedtekter for Forsikringsfondet

Relevance: 3%      Posted on: 17. juni 2016

Vedtekter for eiendomsmeglernes kollektive forsikringsorning (ForsikringsFondet) Vedtatt på NEFs Skadeforsikringsfonds konstituerende generalforsamling 18. april 1990, siden 1998 er vedtektene endret 24. april 2008, 7. mai 2009, 6. mai 2010, 5. mai 2011 og senest 25. mai 2016. § 1 Navn og organisering Eiendomsmeglernes kollektive forsikringsordninger heretter kalt ForsikringsFondet, er et innkjøpsfellesskap for forsikringer og produkter til medlemmene. ForsikringsFondet har sete i Oslo. § 2 Formål ForsikringsFondets formål er å fremforhandle og tilby medlemmene konkurransedyktige forsikringsordninger og produkter som blant annet tilfredsstiller lovgivers krav til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak. a) Kollektiv profesjonsansvarsforsikring som omfatter - Sikkerhetsstillelse - Formuesansvar- og Kriminalitetsforsikring b) Tilby…

Kan eiendomsmeglingsforetaket midlertidig leie ut de ansatte til banken?

Relevance: 3%      Posted on: 31. mars 2020

Det er mange meglerforetak som i dag er bankeide. Finanstilsynet kom i oktober 2017 med et rundskriv som omhandler samlokalisering og samdrift mellom eiendomsmeglingsforetak og banker. Rundskrivet setter klare rammer for hvilken samhandling banken og eiendomsmeglingsforetaket kan ha. En ansatt i et eiendomsmeglingsforetak kan for eksempel ikke samtidig arbeide for banken. NEF fikk spørsmål fra et medlem om eiendomsmeglingsforetaket hun jobbet i, som er bankeid, i en periode kunne leie ut de ansatte til banken. Bakgrunnen for dette spørsmålet var situasjonen som har oppstått etter utbruddet av Covid-19. Eiendomsmeglingsforetaket opplevde mindre oppdragsmengde, men ønsket i det lengste å unngå permitteringer…