Search results for "Beste eiendomsmegler i Oslo"

Results 1 - 20 of 528 Page 1 of 27
Sort by: Relevance Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Proptech: Det komplette eiendomsverktøyet for innsikt og beslutningsstøtte!

Av: Nordeca - artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2021 Et riktig beslutningsgrunnlag er avgjørende i alle eiendomsprosjekter hvor mye står på spill. Nordeca lanserer i disse dager en ny, intuitiv og mer brukervennlig versjon av sitt produkt Insight Property for innsikt og beslutningsstøtte til eiendomsbransjen. Insight Property () er en kartbasert tjeneste…
Read more » Proptech: Det komplette eiendomsverktøyet for innsikt og beslutningsstøtte!

– Den sterke boligprisveksten er historie

Boligprisene i Norge falt i gjennomsnitt med med 0,4 prosent i oktober. Boligprisene er nå 7 prosent høyere enn for ett år siden, viser fersk statistikk fra Finn.no, Eiendom Norge og Eiendomsverdi. - Ved utgangen av pandemien og inngangen til en periode med stigende renter tror vi at den sterke boligprisveksten er historie. Oslo går…

Nå endres reglene for boligsalg

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Norsk Takst og Huseierne. Fra årsskiftet gjelder nye regler for omsetning av brukte boliger. Ved forberedelse til et salg er det viktig å ta hensyn til endringene, ifølge bransjeaktørene. Fra 1. januar endres avhendingsloven om kjøp og salg av brukt bolig. Da kan det ikke lenger tas generelle forbehold om tilstanden,…

Forbrukerinformasjon: Trygg bolighandel med nye regler fra 1. januar 2022

Her er kortversjonen av det du må vite! Reglene gjelder for boliger som selges (bud som aksepteres) fra 1. januar 2022. Denne informasjonen er laget av forbrukerorganisasjonen Huseierne, Forbrukerrådet, Norsk takst,Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge. Last ned forbrukerbrosjyre nederst i saken! Kort om de nye reglene fra 1. januar 2022 Fra 1. januar 2022 endres…
Read more » Forbrukerinformasjon: Trygg bolighandel med nye regler fra 1. januar 2022

Boligprisene flater ut

Boligprisveksten var svakere i 3. kvartal enn i de foregående kvartalene. Prisøkningen på brukte boliger var på 1,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2021, viser den sesongjusterte prisindeksen til Statistisk sentralbyrå. Prisene på småhus økte mest, med 1,8 prosent, mens eneboliger og leiligheter økte med henholdsvis 1 og 0,4 prosent. Kilde: Prisindeks for…

Hva er rådighetsinnskrenkninger og hvordan kan slike innskrenkninger danne grunnlag for et erstatningskrav?

Den store hovedregelen er at en eier fritt kan disponere og bestemme over sin eiendom. Det finnes imidlertid unntak, for eksempel såkalte rådighetsinnskrenkninger. Ved gjennomføring av salg av eiendommer med rådighetsinnskrenkninger, er det viktig for eiendomsmegler å ha kontroll på hva disse innebærer. På den måten unngår man eventuelle erstatningskrav som følge av at eiendommen…
Read more » Hva er rådighetsinnskrenkninger og hvordan kan slike innskrenkninger danne grunnlag for et erstatningskrav?

Boligprisnedgang i september

Boligprisene i Norge falt i gjennomsnitt med 0,9 prosent i september, mens volumet holder seg fortsatt på et høyt nivå. Boligprisene er nå i gjennomsnitt 8 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. - Tall for september viser stadig høy aktivitet i boligmarkedet og et forventet prisfall,…

Proptech: Vil gi eiendomsmeglere flere og mer lønnsomme kunder

Eiendomsmeglerbransjen er preget av stor konkurranse mellom ulike lokale meglere i samme markedsområde. Med Treffer kan du nå ut til de mest lønnsomme kundene med mindre konkurranse. Av: Sofie Sjøvoll, Treffer - artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2021. I 2016 lanserte Treffer løsningen LeadsConnect. Bakgrunnen for lanseringen var et ønske hos eiendomsmeglere…
Read more » Proptech: Vil gi eiendomsmeglere flere og mer lønnsomme kunder

Proptech: Tilbyr skreddersøm og kontinuerlig innovasjon inn mot eiendomsbransjen

Nordic Easy er et uavhengig norsk teknologifirma som har spesialisert seg på teknologi inn mot eiendomsmegler bransjen i Norge og utlandet.  Firmaet ble etablert i 2013 og er samlokalisert med Mesh Community – Startup og gründermiljø etablert i Oslo. Av: Nordic Easy - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2021 Selskapet er etablert…
Read more » Proptech: Tilbyr skreddersøm og kontinuerlig innovasjon inn mot eiendomsbransjen

Nå får du umiddelbar tilgang til gammel grunnbok

Eiendomsmeglere trenger kjapp og enkel tilgang til eiendomsinformasjon ved salg eller eierskifte av eiendom. Dokumenter med beskrivelser av grenser, rettigheter og eiendomsforhold er tilgjengelig på digitalarkivet.no og ved bestilling fra Kartverket. Nå er det blitt enda enklere å få umiddelbar tilgang til den tinglyste eiendomsinformasjonen på digitalarkivet Av: Sigrid Jostad, Arkivverket (Artikkelen ble først publisert i…
Read more » Nå får du umiddelbar tilgang til gammel grunnbok

Innlegg: Revidert avhendingslov i kraft fra nyttår- hva betyr det for oss?

Veien har vært lang fra Takstlovuvalget, som ble nedsatt i 2009 for å utrede regler for eiendomssalg i forbrukerforhold, til den nye avhendingsloven ble vedtatt i 2019. Av: Randi Hollingen, styreleder Norges Eiendomsmeglerforbund - innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2020. Og det er kanskje ikke så rart at det har vært brukt…
Read more » Innlegg: Revidert avhendingslov i kraft fra nyttår- hva betyr det for oss?

Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 17. august 2021 Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere under pandemien har tiltatt i styrke i andre kvartal 2021, samtidig faller omsetningen av sekundærboliger videre, viser ferske statistikker fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. I andre kvartal er veksten blant førstegangskjøpere relativt sterk i de store byene. I kommunene rundt Oslo er…
Read more » Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

En eiendomsmegler har mange plikter ved gjennomføringen av et oppdrag, og det hender at feil gjøres

Av: John G. Flatabø, advokat Advokatfirmaet IBF legal - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2021 Dersom en kunde er misfornøyd så kan saken klages inn for Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, eller så kan saken tas inn for domstolene. Både reklamasjonsnemnda og domstolene kan tilkjenne kunden et beløp, enten i form av at vederlaget…
Read more » En eiendomsmegler har mange plikter ved gjennomføringen av et oppdrag, og det hender at feil gjøres

Boligprisnedgang i juli

Ferske boligpristall viser en nedgang i juli måned. Statistikken fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge viser at boligprisene i gjennomsnitt sank med 1,1 prosent i juli. Prisene er nå 8,5 prosent høyere enn for ett år siden. - Boligmarkedet har som vanlig vært preget av moderat aktivitet i feriemåneden juli. I de store byene er…

Eiendomsmeglere trives i jobben, men mange opplever stress

Lønns- og arbeidstidundersøkelse 2021 Av: Svein Strømnes, NEF - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2021 Eiendomsmeglere jobber mye, trives godt i jobben, tjener bra, motiveres av fornøyde selgere, men opplever arbeidshverdagen stressende. Dette er noen av hovedpunktene som kommer fram i undersøkelsen «Lønn, arbeidstid og preferanser 2021» som ble gjort i 1.…
Read more » Eiendomsmeglere trives i jobben, men mange opplever stress

Svakt fall i boligprisene

Boligprisene sank i gjennomsnitt med med 0,2 prosent i Norge i juni. Boligprisene er nå 10,1 prosent høyere enn for ett år siden, viser statistikken fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. Carl O. Geving - Foto: Joakim Karlsen - Etterspørselen etter boliger har til nå vært langt sterkere enn man kan forvente i et normalår.…

Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

Leie-til-eie er et viktig boligsosialt virkemiddel for forbrukere med evne til å betjene bokostnader og spare ved siden av, men som mangler tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe bolig. Så langt har leie-til-eie bidratt til at leietagere fra alle samfunnslag har blitt eiere av egen bolig. Av: Christian V. Dreyer - kommunikasjonsdirektør Heimstaden - Artikkelen ble…
Read more » Leie-til-eie – et viktig boligsosialt virkemiddel

Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

16. juni arrangerte Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet seminar om boligmarkedet. Tema var "Boligmarkedet i kjølvannet av pandemien" og Carl O. Geving representerte NEF ved blant annet å legge fram ferske tall om førstegangskjøpere, sekundærboliger og samkjøperindeksen. I tillegg var det innledninger av finansminister Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og andre sentrale…
Read more » Innlegg: Kan vi planlegge oss til et bærekraftig boligmarked?

Innlegg: Hvilke erfaringer tar vi med oss etter pandemien?

Andelen vaksinerte stiger raskt og vi øyner utgangen av en pandemi som har holdt samfunnet i et jerngrep i 15 måneder. I skrivende stund er utsiktene til normalisering bedre enn på lenge. Av: Carl O. Geving, adm. dir. Norges Eiendomsmeglerforbund (innlegget ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3. 2021) Hva har vi så lært som…
Read more » Innlegg: Hvilke erfaringer tar vi med oss etter pandemien?

Andelen førstegangskjøpere av befolkningen øker på bekostning av andelen sekundærboliger som faller

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 22. juni 2021 Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere har fortsatt inn i 2021, mens nedgangen i registrerte sekundærboliger fortsatte i første kvartal 2021, viser de ferske rapportene fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Etter et sterkt 4. kvartal endte 2020 opp som det sterkeste året for førstegangskjøpere siden 2011. Den sterke…
Read more » Andelen førstegangskjøpere av befolkningen øker på bekostning av andelen sekundærboliger som faller