ute1+-+Kopi_001.jpg

NEF Medlemskap 

2730 medlemmer nyter godt av over 80 års erfaring.

Et medlemskap i NEF er personlig – derfor også unikt!

10 lokalforeninger jobber aktivt for medlemmene ved å bl.a. tilby kurs og ivareta profesjonen lokalt.

Medlemmer får tilgang på en rekke fordeler samt muligheten til å delta på bransjesamlinger og få 
tilgang på viktig informasjon for nytte i meglerhverdagen!

Medlemmer av Norges eiendomsmeglerforbund (NEF):
Er tilsluttet profesjonsforbundet for eiendomsmeglere som i dag har 2730 medlemmer (des. 2013).
Får gjennom NEFs påvirkningsarbeid mot politikere, myndighetspersoner og media best mulig 
rammebetingelser (faglig, etisk og økonomisk).

Vil gjennom NEF holdes løpende orientert om alle spørsmål av faglig karakter, dette  for å holde 
kompetansen på et høyt nivå. Kan benytte seg av dagens godt utviklede etter- og videreutdanningstilbud
 til rabatterte priser. Vårt fullstendige kurstilbud finner du under fanen Kurs.

Innmelding
For innmelding benytt "Innmeldingsskjema" i venstre meny.