Avklaringer om eierseksjoner

Publisert: 23.03.12
Det er skrevet et nytt kapittel om eierseksjoner i Rundskriv for Tinglysingen.

Kapitlet har fire underkapitler, og omfatter problemstillinger knyttet til seksjonering, reseksjonering, rettigheter i seksjonert eiendom og deling og sammenslåing av seksjonert eiendom.

 

Les mer i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 12...