Tidsskriftet Eiendomsmegleren

forside_megleren_11_2012.jpg

Bladet "Eiendomsmegleren" gis ut månedlig med unntak av juli.

Eiendomsmegleren er et viktig element i å holde NEFs medlemmer faglig oppdatert, og behandler                            
derfor fortløpende ny lovgivning og andre relevante forhold for profesjonsutøverne.

I tillegg følger orientering om NEF sitt kurs - og videreutdanningstilbud.

Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet.

Versjon for lesebrett legges ut her. (Noe forsinket i forhold til papirutgaven)