NEF ønsker god sommer

NEFs servicekontor og NEFs juridiske avdeling har åpent hele sommeren fra 0800-1500.

Enklere å bygge på egen eiendom

Nedgang i boligprisene i juni

Økning i kommunale gebyrer

Det var fjor en økning i kommunale gebyrer med i gjennomsnitt 3,2 prosent.

Takk for tilliten!

Landsmøtets enstemmige tilslutning til målplan og politiske saker er til inspirasjon for videre arbeid. Det er med stor entusiasme jeg går løs på den nye perioden. Vi er et styre som ønsker å utgjøre en forskjell, og sammen med dere som medlemmer vil vi klare å skape en endring.

Statens landbruksforvaltning bytter navn

Kupping av budrunder er dyrt og utrygt

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 2. juli
Arkiv

Endringer i eiendomsmeglingsregelverket fra 1. juli

04.07.14

Kan du søke om NEF-HELP stipendet?

03.07.14

Veileder til kartforskriften

02.07.14

Lite boligbygging på dyrket mark

01.07.14

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet

30.06.14

Bedring i boligbyggingen i mai måned

30.06.14

Ny standardkontrakt for salg av bruktbolig «som den er»

26.06.14

Endringer i eiendomsmeglingsforskriften som følge av nye oppgjørsregler (oppgjør mot tinglyst skjøte)

26.06.14

Forholdet mellom taushetsplikt etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikt etter ligningsloven

25.06.14

Svak prisoppgang for sjøhytter

25.06.14

Ingen endring fra gjeldende forsinkelsesrente

24.06.14

Enklere å omsette landbrukseiendommer

23.06.14

Høstkonferanse i Forum for Næringsmeglere

22.06.14

Trygg bolighandel - Bevisste boligkjøpere får minst problemer

20.06.14

Boligmarkedet 2014 - Ny konferanse i regi av NEF

19.06.14

Uendret styringsrente

19.06.14

14 millioner i Norge i 2100 - hvor skal de bo?

19.06.14

Lav igangsetting og dårligere salg av nye boliger

18.06.14

Nå kan eiendommer sjekkes på nettet

18.06.14

Vil stoppe meglergigant i Sverige

17.06.14

Tøft i det europeiske boligmarkedet

16.06.14

Fagbøker til eiendomsmeglerstudiet og øvrig nyttig litteratur for eiendomsmeglingsbransjen

15.06.14

Et fungerende boligmarked?

13.06.14

Små endringer i byggekostnadene

12.06.14

"Sanner-bua" blir en realitet

11.06.14

På reise i sommer - benytt deg av NEFs fordelsprogram

11.06.14

Førstemann til mølla!

11.06.14

NEF støtter beslutning om 30 minutters akseptfrist

10.06.14

Regjeringen vil forenkle byggekrav

10.06.14

Tror på stabilt boligmarked i mange år

06.06.14

Nytt kurs for fagansvarlig og foretakets ledelse

04.06.14

Boligprisene svakt opp

04.06.14

Hold av 18. september!

03.06.14

Kraftig oppgang i OBOS-prisene

02.06.14

Ny administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

02.06.14

Lite fokus på vannkvalitet ved bolikjøp

30.05.14

Prioriterer boligsosiale formål

28.05.14

Nedgangen i boligbyggingen fortsetter

26.05.14

Vil ha energivennlige hjem

22.05.14

Om oppgjør mot tinglyst skjøte - nye regler fra 1. juli 2014

20.05.14

Mer positive til egen økonomi

20.05.14

Forslag til enklere regler for plan- og byggesaker

19.05.14

­Hvis huset skifter farge, da er det på tide å gjøre noe

15.05.14

Skal bruke 100 millioner på utleieboliger

14.05.14

NEF støtter Sykehusklovnene

14.05.14

Villedende meglerrabatt

12.05.14

Færre blokkleiligheter

12.05.14

«Gullmegler 2014» er kåret

09.05.14

Vil hjelpe kunder i bolighandelen med eget «boligombud»

09.05.14

Nytt styre i Norges Eiendomsmeglerforbund

08.05.14

Ikke glem jobben i permisjonstiden

08.05.14

Boligprisvekst i april

07.05.14

Er norske boligeiere risikoutsatte?

06.05.14

Færre velger rammelån

05.05.14

Svak økning i antall formidlinger gjennom eiendomsmegler og advokat

30.04.14

Opptur for omdømmet til eiendomsmegleren

30.04.14

Klar nedgang i salg av fritidsboliger

29.04.14

Stabile prisforskjeller for eneboliger

29.04.14

Fortsatt mange som flytter til Norge

28.04.14

Vi sees i Ålesund!

28.04.14

Vil få utredet oppgjørsordningen

24.04.14

Skrap frem godt underlag

23.04.14

Bannsikkerhet i fokus

22.04.14

Boligprisene som i fjorårets første kvartal

14.04.14

Bransjenormen for markedsføring av bolig

11.04.14

Planlegging i pressområder

11.04.14

Eff bytter navn til Eiendom Norge

10.04.14

Finanstilsynet: - Best at boligprisene stabiliserer seg

09.04.14

NEFs budapp – trygg, enkel og gratis!

08.04.14

Myndighetskrav bremset boligbyggingen

07.04.14

Arbeidsinnvandringens betydning på boligmarkedet

07.04.14

Gratis kartdata lønner seg

04.04.14

Eneboliger og rekkehus drar boligprisen opp

03.04.14

Nordic Housing Insight/Meglerinnsikt vår 2014

02.04.14

Nordmenn kjøper hus i Spania som aldri før

02.04.14

Kommunesammenslåing gir større valgfrihet i boligmarkedet

31.03.14

Prisoppgang på borettslagsleiligheter

31.03.14

Brannsikkerhet – Viktige sjekkpunkter for eiendomsmegleren

31.03.14

Slutt med lokkepriser i Oslo

28.03.14

Holder styringsrenten uendret - tror på moderat boligprisvekst

27.03.14

Hvorfor måle radon?

26.03.14

Økning i igangsettingstillatelser av boliger

24.03.14

Vil stramme inn startlånsordning

24.03.14

Vil legge til rette for elektronisk tinglysing

21.03.14

Ny app for eiendomsmeglere

20.03.14

Deler av varelageret i boligmarkedet fortsatt usolgt

19.03.14

Fortsatt negativ trend i nyboligmarkedet

17.03.14

Skal bygge 1260 studentboliger

17.03.14

NEF-styreleder Tormod Boldvik ønsker velkommen til Ålesund (se video)

14.03.14

SSB: - Boligprisene tar seg opp igjen neste år

13.03.14

Finanstilsynet avdekket manglende klientmiddelavstemminger

12.03.14

Møbler kan gi skattefradrag ved utleie

12.03.14

Tror at boligfesten fortsetter

11.03.14

Innfører elektronisk søknadsskjema for eiendomsmeglerbrev

07.03.14

Positive signaler i næringseiendom

06.03.14

Positiv utvikling på boligprisene

05.03.14

Nettovekst av bygninger - men flest garasjer

05.03.14

Kraftig nedgang i boligbyggingen

03.03.14

Fastrenteandelen faller fortsatt

28.02.14