04
jul
3058 kommentarer
Hvitevarer.JPG

Hvitevarer - følger de med?

Av Trygve Swartling, Eiendomsmegler MNEF

NEF har i mange år bidratt til å løse konflikter om hvilke løsøre som skal medfølge i handelen ved salg av fritidsboliger og faste boliger, ved å lage en liste over tilbehør. Denne listen forutsettes det at selger får levert ut sammen med utkast til salgsoppgave slik at han gjøres kjent med hva megler antar følger med i handelen.

I siste nummer av Eiendomsmegleren juni 2010 skriver utmerkede Tore Bråthen en tre siders artikkel om emnet. Likevel vil noen velge å følge sin kjedes anbefalte måte å opplyse om emnet om, og andre ikke.

Jeg har en langt enklere løsning: beskriv alltid de hvitevarer som skal medfølge i salgsoppgaven, enten de oppfattes som fastmontert eller ikke.

Følgende tekst anbefales: I handelen følger disse hvitevarene med ... (fylles ut i hver enkelt salg) ..... Øvrige hvitevarer som eventuelt var i eiendommen på visning følger ikke med.

God Sommer alle kolleger!

 

  • Hvitevarer igjen

    Helt enig i Trygwe Swartlings anbefaling. Skriv klart og tydelig hva som følger med (evt. ikke følger med.) Dette er imidlertid "en ideell verden" med "perfekte" salgsoppgaver. Tvistene og problemene oppstår når dette glipper og det ikke står noenting i salgsoppgaven. Da har "NEF-listen" bidratt til å skape unødige konflikter, og blitt oppfattet som en lov. Forøvrig litt pussig at det bare er kjøperne som har lest denne listen og krever hvitevarene med i handelen - aldri selgerne som har sett "muligheten" til å bli kvitt "gammelt rusk". Vi får håpe NEFs og EFFs samarbeid resulterer i en liste som alle kan enes om.