Fra mål til handling!

Det nye styret har gjennomført sitt første styremøte og avholdt et tillitsmannseminar sammen med lokalforeningsledere og studieledere. Carl Geving har inntatt direktørstolen i NEF, med virkning fra 01.06. Det er mye god energi som fremover skal brukes til å fremme din sak de neste 2 årene.

Takk for tilliten!

Landsmøtets enstemmige tilslutning til målplan og politiske saker er til inspirasjon for videre arbeid. Det er med stor entusiasme jeg går løs på den nye perioden. Vi er et styre som ønsker å utgjøre en forskjell, og sammen med dere som medlemmer vil vi klare å skape en endring.

Om tjenesten

”Meninger” er en bransjeblogg for eiendomsmeglingsbransjen der NEF-medlemmer, politikere og forbrukere gis mulighet for å komme med sine synspunkter og tilbakemeldinger gjennom blogginnlegg.

Bidragsytere

”Meninger” som bransjeblogg er en kommunikasjonskanal som kan benyttes av  NEF-medlemmer og andre interesserte, til å få publisert saker og temaer som opptar deg eller ditt foretak relatert til eiendomsmegling.