Sitte stille

Av: Styreleder i NEF Tormod Boldvik

Når jeg i dagens utgave av DN ber eiere av bolig og fritidsbolig på festet grunn om å "sitte stille", vet jeg at dette er egnet til å skape reaksjoner.

Nybygg og byggelånspant

Av Trygve Swartling, Eiendomsmegler MNEF
TV2 hadde forleden en artikkel om en kjøper som holdt tilbake et betydelig beløp pga feil og mangler.  Megler kom da i en posisjon hvor han ikke hadde midler til å innfri byggelånet og fikk derved ikke til heftelsesfri eiendom. Banken sto på sitt og ville ikke slette pantet uten oppgjør og truet med å begjære tvangssalg. En av meglers viktigste oppgaver er å sørge for at kjøper får heftelesefritt skjøte.  Han risikerer at kjøper derfor går på megler om så ikke skjer.  Tror ikke at meglers forsikringsselskap er så veldig begeistret for å dekke et slikt tap, og da kan det bli regress og store økonomiske uttellinger for megler.  I verste fall konkurs. 

For å unngå en slik situasjon bør en kanskje for fremtiden avtale skriftlig med byggelånsbank at megler kun kan overføre det beløp som er disponibelt av salgssum minus tilbakehold for å sikre heftelsesfritt skjøte.  Det er jo ikke utenkelig at kjøper får rett i sitt tilbakehold, og da ligger vel megler litt tynt an ved et rettmessig tilbakehold.

Om tjenesten

”Meninger” er en bransjeblogg for eiendomsmeglingsbransjen der NEF-medlemmer, politikere og forbrukere gis mulighet for å komme med sine synspunkter og tilbakemeldinger gjennom blogginnlegg.

Bidragsytere

”Meninger” som bransjeblogg er en kommunikasjonskanal som kan benyttes av  NEF-medlemmer og andre interesserte, til å få publisert saker og temaer som opptar deg eller ditt foretak relatert til eiendomsmegling.