Studenter ved eiendomsmeglerstudiet kan søke om studenttilknytning i 
Norges Eiendomsmeglerforbund.

Som studenttilknyttet vil man få tilgang til
1. lokalforeningsmøter
2. tidsskriftet Eiendomsmegleren som holder deg oppdatert om bransjen (8 utgaver i året)
3. ekstranettet på
www.nef.no med mye nyttig informasjon til f.eks. oppgaveskriving
4. tilgang til NEFs fordelsprogram
5. ukentlig nyhetsbrev gjennom "NEF-Info" 
6. rabatterte priser på kurs arrangert av NEF

Ved ønske om å bli opptatt som studenttilknyttet i Norges Eiendomsmeglerforbund,
be om søknadsskjema på e-post:
firmapost@nef.no eller søk via innmeldingsskejma under Medlemskap.