Oppgjør

Eiendomsskatten i Oslo: Hvordan sette inn i salgsoppgaven, og hvem skal betale?

Nina Skumsrud

Innføringen av eiendomsskatt i Oslo har ført til en del spørsmål knyttet til hvordan den skal føres opp i salgsoppgavene, og hvem av selger og kjøper som skal betale. Her rydder NEFs juridiske avdeling opp!


Høy tillit til dagens oppgjørsordning – utvalg foreslår avgrensede tiltak

  • Av: Svein Strømnes
  • 28. juni 2016
  • Nyheter

Oppgjørsutvalget har etter åtte møter avgitt sin utredning.


Oppgjørspraksis for eiendomsmeglerfullmektiger

  • Av: superadmin
  • 6. juni 2016

Kurset er godkjent av Finanstilsynet i medhold av eiendomsmeglingsforskriften § 4-4 tredje ledd. Det vil si at de kandidater som består kurset vil ha oppfylt kravet til oppgjørspraksis i forbindelse med søknad om eiendomsmeglerbrev/tillatelse til å være ansvarlig megler etter…Les mer →


Meglers utfordringer i oppgjørsfasen – panthavere og mortifikasjon

  • Av: Redaksjonen
  • 31. mars 2016
  • Fagstoff

De siste to-tre årene har det vært stort fokus på eiendomsmeglingsbransjens håndtering av klientmidler. Mer eller mindre kritikkverdige forhold har blitt avdekket gjennom stedlige tilsyn, krav er rettet mot eiendomsmeglingsforetakets sikkerhetsstiller, samt forslag fra Finansdepartementet om en nærmere regulering av…Les mer →


Overtagelse, oppgjør og innflytting

Små men viktige detaljer mot det å bli huseier!


Kjøpekontrakt og betaling

Boligbud 10: Vær nøye med å følge opp formalitetene når kontrakten skal skrives.