norsk økonomi

Økende optimisme i befolkningen

For første gang på over et drøyt år viser forventingsbarometeret en økende optimisme i norske husholdningers forventninger til egen økonomi.


Nordmenn mer optimistiske

  • Av: Redaksjonen
  • 23. august 2016
  • Nyheter

Det norske folket har ristet av seg sjokket av lavere oljepris og reduserte investeringer i oljenæringen. Forventningsbarometeret for 3. kvartal viser at befolkningen har større tro på økonomien fremover.


Rentemedisin med bivirkninger i boligmarkedet

Norges Bank besluttet i dag å sette ned styringsrenten til 0,5 prosent. Dette begrunnes blant annet med stigende arbeidsledighet, at utviklingen i norsk økonomi har vært litt svakere enn ventet og at veksten internasjonalt er noe lavere enn ventet. Norges…Les mer →