Norges Eiendomsmeglerforbund

Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler

Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Hvitvaskingslovutvalget har lagt frem sin siste delutredning om ny hvitvaskingslov. Den nye loven skal gjøre at norske regler er i samsvar med internasjonale anbefalinger.


Fruktbart bransjemøte om prising i Oslo-området

Christian Dreyer, Tore Vamraak og Carl O. Geving under bransjemøte om prising i desember 2016.

Finanstilsynet, Forbrukerombudet og eiendomsmeglingsbransjen er fornøyd med det arbeidet som gjøres med å få bedre prising av boliger i Oslo. Dette kom frem på et bransjemøte torsdag.


Kommunalkommiteen: Kommunene har hovedansvaret for boligbyggingen

NEF ved kommunikasjonssjef Svein Strømnes og adm. dir. Carl O. Geving i stortingshøring om en mer aktiv boligpolitkk.

Kommunalkomiteen  ønsker at kommunene bedre skal få analysert behovet for nye boliger. Men ansvaret ligger lokalt. Dette er i tråd med NEFs høringsinnspill.


Husk å oppgi returprovisjonen på boligkjøperforsikringen

Margrethe Røse Solli, fagsjef i NEF

Eiendomsmeglere må huske å oppgi returprovisjonen ved boligkjøperforsikring før forsikringen tegnes. Dette slår Margrethe Røse Solli, leder av NEFs juridiske avdeling, fast.


Finanstilsynet: Selge-selv-verktøy må være tydelig merket

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving

Selge-selv-vektøy må være så tydelig merket at de ikke kan bli forvekslet med eiendomsmeglingstjenester. Det må også fremgå tydelig at selger har alt ansvar for bolighandelen. Dette kommer frem i en ny uttalelse fra Finanstilsynet.


NEFs styreleder: Tøff konkurranse blant fullmektiger truer den trygge bolighandelen

NEFs styreleder Kurt Buck

NEFs styreleder Kurt Buck tar et oppgjør med fullmektigenes lønnsvilkår. – Rå konkurransevilkår kan gå på bekostning av den trygge bolighandelen.


Nytt verktøy for riktigere verdivurderinger lansert

  • Av: Svein Strømnes
  • 29. september 2016
  • nyhetsbrev
Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund var klar i sin tale på bransjemøtet forrige uke.

Et nytt verktøy som skal bidra til bedre samsvar mellom prisantydning og solgtpris er lansert.


Siv Jensen: – De fleste boligkjøpere- og selgere er amatører

Finansminister Siv Jensen sammen med adm. dir. Carl O. Geving og styreleder Kurt F. Buck i Norges eiendomsmeglerfobund

Finansminister Siv Jensen betonet i møte med Norges Eiendomsmeglerforbund 21. september viktigheten av at bolighandelen er så trygg som mulig.


Styringsrenten bør fryses for en lengre periode

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no)

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 22.9.2016


Finanstilsynet foreslår strammere låneregler. – Feil medisin, mener NEF

NEF-direktør Carl O. Geving og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen deler bekymring for den økte gjeldsveksten i husholdningnene.

Finanstilsynet foreslår å stramme inn bankenes utlånsadgang, og kreve at boliglån nedbetales. NEF mener dette vil ramme svake boligmarkeder.


Side 1 av 3123