Annonsere

Treff din målgruppe ved å annonsere på nef.no og i tidsskriftet Eiendomsmegleren

Eiendomsmegleren 2017

Tidsskriftet Eiendomsmegleren er nøkkelen du trenger for å nå frem til alle som fatter beslutninger i eiendomsmeglingsbransjen. Du oppnår kontakt med direktørene, kontorlederne, eiendomsmeglerne, oppgjørsmedarbeidere og studenter. Kort sagt: annonsen leses av alle som har egne behov eller har påvirkningskraft i bransjen.

Eiendomsmegleren utgis 6 ganger i året, og hver utgave sendes til 3500 aktører i eiendomsbransjen.
Bestillingsfrist   1. i hver måned
Materiellfrist   5. i hver måned

Kontaktinformasjon: Peter Rånås e-post: peter@nef.no eller tlf. 90768100

Priser  2017
Helside   kr. 11.500.-
Halvside   kr. 8.700,-
1/3 side   kr. 6.800,-
2. og 3. omslag, og side 4.   kr. 13.500.-
Midtsidene   kr. 24.500,-
Baksiden   kr. 16.600,-

Annonseformater
Dobbeltside   480 mm x 297 mm
Helside   240 mm x 297 mm
Halvside   205 mm x 120 mm
1/3 side   205 mm x 75 mm

Bilag –  Etter avtale

Ved utfallende annonser: min 3 mm skjærekant
Bladformat: 240 mm x 297 mm
Nettannonser nef.no

Ved å annonsere på nef.no vil du nå dine kunder i eiendomsmeglingsbransjen.

Annonseområder:
1. Profilplass på forsiden av nef.no
2. Banner plass på fanen «Kjøp og salg»
3. Ledig bransjestilling – annonsering i kombinasjon med tidsskriftet  Eiendomsmegleren; ved kjøp av annonse vil må få oppføring på nef.no  – ledig bransjestilling for kun et tillegg på kr. 500,- + mva4. Bransjeguiden – firmaprofilering

Stillingsannonse på nef.no
Kun stillingsannonse på nef.no under «Ledig bransjestilling»: 30 dager kr. 3.500,- + mva