Kollektiv forsikringsordning

Forsikringsfondet (tidligerekjent som NEFs Skadeforsikringsfond) tilbyr kollektiv forsikring til eiendomsmeglingsbransjen.

Forsikringsordningen omfatter den lovpålagte sikkerhetsstillelsen for foretak som har tillatelse til å drive eiendomsmegling, ansvarsforsikring samt kriminalitetsdekning.

Forsikringsfondets hovedformål er å tilby konkurransedyktige forsikringsordninger til eiendomsmeglingsforetak.

Alle eiendomsmeglingsforetak kan søke om medlemskap.

Forsikringen skal tilfredsstille lovgivningens krav til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak. Styret i Forsikringsfondet fremforhandler markedets beste vilkår for slik forsikring. P.t. er den kollektive forsikringsavtalen plassert i Tryg Forsikring.

Mer om Forsikringsfondet se her.