Kollektiv forsikringsordning

Forsikringsfondet (tidliger kjent som NEFs Skadeforsikringsfond) tilbyr kollektiv forsikring til eiendomsmeglingsbransjen.

Forsikringsordningen omfatter den lovpålagte sikkerhetsstillelsen for foretak som har tillatelse til å drive eiendomsmegling, ansvarsforsikring samt kriminalitetsdekning.

Forsikringsfondets hovedformål er å tilby konkurransedyktige forsikringsordninger til eiendomsmeglingsforetak.

Alle eiendomsmeglingsforetak kan søke om medlemskap. Forsikringsfondet kan kontaktes på nefs@nef.no

Forsikringen skal tilfredsstille lovgivningens krav til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak. Styret i Forsikringsfondet fremforhandler markedets beste vilkår for slik forsikring. P.t. er den kollektive forsikringsavtalen plassert i Tryg Forsikring.

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med Gunnar Ligaarden (NEF), nefs@nef.no Mob.45 48 50 87

Mer om Forsikringsfondet kan du lese ved å klikke på linkene nedenfor.

Generell informasjon om NEFS (under revisjon)

Kontaktinformasjon for medlemmene av Forsikringsfondet

Sikkerhetsforskrifter

Søknadsskjema (under revisjon)

Skjema for opprettelse av filialer

Vedtekter vedtatt 25. mai 2016