Nye kontraktsmaler for bolig under oppføring

  • Av: Redaksjonen
  • 29. juni 2017
  • Fagstoff

NEFs kontraktsmaler for salg av selveiet bolig under oppføring (K1 og K2) er nå oppdatert og tilgjengelig i NEFs dokumentarkiv kapittel 7 på www.nef.no.

De som ønsker det kan motta en versjon av K1 og K2 med «spor endring» funksjon, slik at alle endringer lettere kan gjenfinnes og innarbeides i foretakenes systemmaler.

 

Ønsker du en slik versjon, send en e-post til firmapost@nef.no

Print Friendly, PDF & Email