Jus i oppgjørsfasen, Trondheim 13.09.12

Informasjon om kurset.

Dato
13. september 2012 kl. 13:00 - kl. 16:00
Kurssted
Britannia Hotel
Arrangør
NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND
Påmeldingsfrist
29. august 2012
Totalt antall plasser
50
Kurstimer
3,0
Status
Åpnet

Priser

Medlemspris
1500,00 kr.
Øvrige deltagere
2000,00 kr.

Påmelding: Medlem Påmelding: Ikke medlem

NB! Gjør oppmerksom på at kurssted er endret til: Britannia Hotel, Dronningsengate 5, Trondheim


Norges Eiendomsmeglerforbund i samarbeid med Trøndelag Eiendomsmeglerforening inviterer til kurset


Jus i oppgjørsfasen

v/Advokat Christina Lyngtveit-Petersson


Om kurset

Finanstilsynets rapporter etter stedlige tilsyn viser økt fokus på meglers oppgjørsrutiner ved omsetning av fast eiendom. Hva avgjør egentlig når det kan foretas del- og sluttoppgjør? Finnes det regler for hvordan megler plikter å foreta oppgjøret? Hva når selgers eller kjøpers bank vanskeliggjør gjennomføringen av handelen – hvordan skal megler håndtere slike situasjoner? Dette er noen av de sentrale spørsmål som reises og som vil bli gjennomgått under kurset. Ulike oppgjørsrutiner ved henholdsvis bruktbolig og prosjekt, vil også bli belyst. Finanstilsynets forslag om en nærmere regulering av eiendomsmeglingsbransjens oppgjørsrutiner, samt konsekvenser av dette, vil også bli redegjort for.
Formålet med kurset er å lære alle som arbeider med eiendomsmegling, viktigheten av nøyaktighet i alle faser av oppdraget. Kurset er like relevant for oppdragsansvarlige som for oppgjørsmedarbeidere.


Om foredragsholderen

Christina Lyngtveit-Petersson jobber som daglig leder/fagansvarlig hos Eiendomsmegler Dahl AS. Hun har jobbet som juridisk rådgiver/advokat i NEF i 5 år. Christina er utdannet cand.jur. ved Universitetet i Oslo. Hun er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for fast eiendom, og har bl.a. erfaring som veileder, sensor og foreleser ved Handelshøyskolen BI. Christina har også vært medforfatter av læreboken ”Oppgjør og oppgjørsrutiner” som benyttes på eiendomsmeglerstudiet, samt boken ”Praksis fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester”.


Målgruppe

Eiendomsmeglere, meglere, jurister, medhjelpere og øvrige ansatte i bransjen.


Kursavgift (inkluderer enkel servering)

Medlemmer i NEF kr. 1.500,-
Øvrige deltakere kr. 2.000,-
Kursavgiften inkluderer enkel servering i forkant av kurset og kursdokumentasjon


Påmeldingsfrist for kurset

Innen onsdag 29. august 2012 Påmeldingen er bindendeEventuelle spørsmål kan rettes til firmapost@nef.no

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for gjennomføring av kurset.


Sted

Comfort Hotel Park, Prinsensgate 4a-c, 7012 Trondheim


Tid

Torsdag 13. september 2012 kl 13.00 - 16.00. Registering og enkel servering fra kl 12.30.


Krav til etterutdanning

Kurset gir tre etterutdanningstimer, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 4-10. Kursdeltaker er selv ansvarlig for å bli registrert.

Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling, er fra 1. januar 2011 pålagt å ta relevant etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf eiendomsmeglingsforskriften § 4-10.

For kursdeltagere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra den enkelte kursdeltager søke om at kurset godkjennes. Anmodning om å søke kurset godkjent som obligatorisk etterutdanning av DNA, gjøres ved e-post til firmapost@nef.no