1. NEFs høringssvar - NOU 2013-11 Festekontrakter og folkerett

  Svar avgitt: 10. Januar 2014
 2. NEFs Høringssvar endringer i odelsloven 040313

  Svar avgitt: 4. mars 2013
 3. NEFs Høringssvar endringer i jordloven 040313

  Svar avgitt: 4. mars 2013
 4. NEFs Høringsvar - Utkast til ny lov om tidsparter, langtidsferieprodukter mv. høring

  Svar på: Utkast til ny lov om tidsparter, langtidsferieprodukter mv.

  Svar avgitt: 25. mai 2011
 5. NEFs Høring - forslag til lovendringer om politiattester og vandelsvurderinger på finansmarkedsområdet

  Svar avgitt: 14. april 2011
 6. NEFs Høring - forslag til presisering i eiendomsmeglingsloven

  Svar avgitt: 18. februar 2011
 7. NEFs Høring – forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og – forskriften

  Svar avgitt: 18. februar 2011
 8. NEFs Høringssvar – forskrift om hvilke kostnader som skal inn i et borettslags driftsbudsjett

  Svar avgitt: 18. februar 2011
 9. NEFs høringssvar til endring i medhjelperforskriften

  Svar avgitt: 9. desember 2010
 10. NEFs høringssvar til tinglysingsforskriften m.v.

  Svar avgitt: 9. desember 2010
 11. NEFs høringssvar om e-tinglysing

  Svar avgitt: 9. desember 2010
 12. NEFs høringssvar til forskrift om energieffektivitet i bygninger

  Norges Eiendomsmeglerforbund er positive til energimerking av alle boliger og bygninger.

  Svar avgitt: 25. september 2009
 13. NEFs høringssvar til eiendomsmeglingslov og forskrift

  NEF har oversendt Finansdepartementet høringssvar til foreslåtte endringer i eiendomsmeglingslov og forskrift.

  Svar avgitt: 9. september 2009
 14. NEFs Høringssvar til forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapport ved omsetning av bolig i forbrukerforhold

  NEF anser at tilstandsrapporter vil være et godt verktøy for kjøper og selger ved omsetning av bolig.

  Svar avgitt: 25. august 2009