Varsling ved oppdatering av boligprisstatistikken.