Akseptfrist

 • Av: Redaksjonen
 • 26. august 2016
 • Ordbok

Akseptfristen er den fristen en budgiver setter i sitt bud om når han eller hun senest må ha svar på om selger godtar budgivers bud.


Aksjeleilighet

 • Av: Redaksjonen
 • 20. mars 2017
 • Ordbok

Aksjeleilighet er en bolig som eies sammen med andre i et felles aksjeselskap. Aksjeleiligheter ligner mye på borettslag, og er en etablert og trygg eierform.


Bud, budgivning og budrunde

 • Av: Redaksjonen
 • 7. april 2016
 • Ordbok

Bud er en erklæring der du erklærer at du vil kjøpe et hus for et bestemt beløp. Ved bolighandel skal budene gis skriftlig.


Budjournal

 • Av: Redaksjonen
 • 13. juni 2016
 • Ordbok

Alle bud som kommer inn skal eiendomsmegleren skrive i en budjournal. Deltagerne i en budrunde kan få innsyn i journalen, på litt ulike vilkår.


Dekningssalg

 • Av: Redaksjonen
 • 12. april 2016
 • Ordbok

Dersom et bud blir akseptert innen fristen slik at bindende avtale er inngått, og kjøperen likevel nekter å gjennomføre kjøpet, kan selger gjennomføre dekningssalg.


Dokumentavgift

 • Av: Carsten Pihl
 • 30. mars 2016
 • Ordbok

Dokumentavgift er en avgift (skatt) du må betale til staten når du kjøper en eierbolig.


Egenkapital

 • Av: Carsten Pihl
 • 30. mars 2016
 • Ordbok

Egenkapital er den delen av kjøpesummen du har i bankinnskudd som du dermed ikke trenger å låne.


Eierseksjon

 • Av: Carsten Pihl
 • 29. mars 2016
 • Ordbok

Bolig som eies i sameie med andre, men som er seksjonert  slik at alle har sin bolig klart definert.


Fellesgjeld

 • Av: Redaksjonen
 • 18. april 2016
 • Ordbok

Fellesgjelden er lån som et eierseksjonssameie, borettslag eller boligaksjeselskap har tatt opp felles. Men: Renter og avdrag skal betales av beboerne gjennom felleskostnadene.


Finansieringsbevis

 • Av: Redaksjonen
 • 19. april 2016
 • Ordbok

Finansieringsbeviset får du fra banken som viser at du har lån og egenkapital opp til et bestemt beløp. Ikke gå på visning uten!


Side 1 av 3123