NEF og EiendomNorge passer på at kommunene følger opp konsesjonsbehandling når e-tinglysing kommer

 • Av: Redaksjonen
 • 7. april 2017
 • Fagstoff

Elektronisk tinglysing er like rundt hjørnet. Dette setter også krav til kommunene ved konsesjonsbehandlingen. NEF og EiendomNorge har nå sendt brev til alle Norges kommuner for å varsle om hva man skal passe på.


Ny løsning gir raskere tinglysing

I disse dager lanseres et nytt tinglysingssystem i Norge. Ambita har jobbet tett med Kartverket i mange år for å sikre at Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder rask og effektiv tinglysing. I fremtiden kan du tinglyse på…Les mer →


Ny grunnboksutskrift etter 18. april 2017

 • Av: Redaksjonen
 • 5. april 2017
 • Fagstoff
Margrethe Røse Solli, fagsjef i NEF

Innføringen av e-tinglysing gir nye grunnboksutskrifter. Her ser du hva du kan forvente.


E-tinglysing – forenkling til besvær?

 • Av: Redaksjonen
 • 4. april 2017
 • Fagstoff

Innføringen av e-tinglysing kan medføre flere praktiske utfordringer, risiko for partene og økt ressursbruk.


Finanstilsynet med uttalelse om kontroll av legitmasjon ved verdivurdring

 • Av: Carsten Pihl
 • 31. mars 2017
 • Fagstoff

Finanstilsynet har nylig avgitt en tolkningsuttalelse som omhandler kravet til legitimasjonskontroll etter hvitvaskingsloven når megler avgir verdivurdering. Uttalelsen støtter og utdyper det som NEF tidligere har informert om.


Hvordan skal eiendomsmegler håndtere «hemmelig bud»?

 • Av: Redaksjonen
 • 30. mars 2017
 • Fagstoff

Flere meglere opplever at en budgiver i forbindelse med en budrunde, opplyser at budet skal holdes hemmelig. Dette krever aktsomhet fra eiendomsmegler. Her går fagsjef i NEF, Margrethe Røse Solli, gjennom hva som kreves.


Hvordan kan man bruke «som den er» klausul ved salg av nyoppført bolig

 • Av: Redaksjonen
 • 27. mars 2017
 • Fagstoff
Avhendingsloven for nybygg

Avhendingsloven åpner for salg av nybygg med «som den er» klausul.  Men det er ikke lovens «normalordning».


Escrow-avtaler

 • Av: Redaksjonen
 • 13. mars 2017
 • Fagstoff
Betaling og escrow-avtaler

Hvordan håndteres deponeringsavtaler – eller «escrow»-avtaler? I denne artikkelen blir det redegjort for regelverket og hva man må huske på.


Når eiendommen er bevaringsverdig

Hva betyr det at en eiendom er oppført på den gule listen, at den er regulert til bevaring eller fredet, og hva er viktig å huske på ved salg av en eiendom med bevaringsverdi?


Oppdatert skriv om dokumentavgift

Må man skatte av boligsalget?

Skatteetaten har oppdatert sitt skriv om dokumentavgift.


Side 1 av 512345