Besiktigelse av eiendommen

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Ny veileder og oppdatert kontraktsmal

NEF juridisk har oppdatert vår kontraktsmal til bruk ved transport av kjøpekontrakt for bolig under oppføring, og den nye versjonen  ligger nå ute i vårt dokumentarkiv.


Oppdatert versjon av landbruksmeglingskontrakten

Juridisk avdeling i NEF har oppdatert kontraktsmalen for salg av landbrukseiendom.


Anleggseiendom – flere fordeler ved eiendomsutvikling

 • Av: Redaksjonen
 • 31. mars 2018
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Ny eierseksjonslov – viktigste nyheter/endringer

 • Av: Redaksjonen
 • 27. mars 2018
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Forbrukertilsynet: – Skjerp inn rutiner for uadressert reklame

 • Av: Svein Strømnes
 • 19. mars 2018
 • Fagstoff

Forbruketilsynet ber om at bransjen generelt skjerper inn rutinene for distribusjon av uadressert reklame.


Frist for å innkalle til overtakelsesforretning – avklaring fra Justisdepartementet

 • Av: Svein Strømnes
 • 19. mars 2018
 • Fagstoff

NEF ba i september 2017 om en tolkningsuttalelse fra Justisdepartementet hva gjelder bustadoppføringslova § 15 og krav til minst 7 dagers frist for innkalling til overtakelsesforretning.


Offentligrettslige krav – Hva gjelder og hvordan bør ansvaret fordeles?

 • Av: Redaksjonen
 • 19. mars 2018
 • Fagstoff

En rekke offentligrettslige krav gjelder for næringsbygg. Både i leieforhold og i salgstransaksjoner oppstår det spørsmål om hvem som har ansvaret for at disse er oppfylt.


Dette må du sjekke når du skal selge et «smarthus»

 • Av: Carsten Pihl
 • 14. mars 2018
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Er rettigheten verdiløs?

 • Av: Redaksjonen
 • 12. mars 2018
 • Fagstoff

Denne siden er kun tilgjengelig for medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund som er innlogget.

Logg inn her:


Side 1 av 1212345...10...Siste »