Nye meglerstandarder for forwardtransaksjoner

 • Av: Redaksjonen
 • 29. juni 2017
 • Fagstoff

I mars 2017 godkjente Forum for Næringsmeglere (FFN) og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) en ny meglerstandard for kjøp av aksjeselskap som eier bygg under oppføring, og der kjøperen overtar aksjene før bygget er ferdigstilt, såkalt forward med umiddelbar aksjeoverdragelse (tidligere kalt…Les mer →


Ny rettsstiftelsesident i grunnboken – hva betyr tallene?

NEFs juridiske avdeling dekoder Kartverkets nye koder!


Nye kontraktsmaler for bolig under oppføring

 • Av: Redaksjonen
 • 29. juni 2017
 • Fagstoff

NEFs kontraktsmaler for salg av selveiet bolig under oppføring (K1 og K2) er nå oppdatert og tilgjengelig i NEFs dokumentarkiv kapittel 7 på www.nef.no. De som ønsker det kan motta en versjon av K1 og K2 med «spor endring» funksjon,…Les mer →


Bruk av fullmakter ved privat skifte av dødsbo – kan eiendomsmegler forholde seg til den standardfullmakt som er lagt ut på domstol.no?

 • Av: Redaksjonen
 • 23. juni 2017
 • Fagstoff

Fullmakter ved private skifter av dødsbo skaper noen utfordringer for eiendomsmeglere. Her ser du hva du må tenke på hvis standardfullmakten fra domstol.no brukes.


Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

 • Av: Redaksjonen
 • 19. juni 2017
 • Fagstoff
Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Finanstilsynet bekrefter i et svar til Norges Eiendomsmeglerforbund at det er i samsvar med god meglerskikk å legge til rette for å kreve inn merverdien ved inngåelse av transportavtalen.


Ny eierseksjonslov med flere endringer

Kongen i statsråd sanksjonerte 16. juni den nye eierseksjonsloven. Det er flere endringer i den nye loven og Kommunal- og moderniseringsdepartementet håper at loven vil tre i kraft fra 1. januar 2018.


Hjelp! – Bortfester gir ikke samtykke til salg av hus på festetomt

Salgsprosessen har gått strålende. Du har funnet en kjøper til kunden og i tillegg oppnådd en god pris. Det eneste som mangler er samtykke fra bortfester. Han har du ikke fått svar fra, og nå begynner det å haste for…Les mer →


Kjøpekontrakt om rett til andel i borettslag under oppføring – Ny kontraktsmal fra NEF

Norges Eiendomsmeglerforbunds juridiske avdeling har i samarbeid med advokatfirmaet Grette v/advokat Dag Henden Torsteinsen og advokat Gaute Løchen utarbeidet en ny kontraktsmal for salg av andelsbolig som er under oppføring.


Milliardinvesteringer ved crowfundig av eiendomsprosjekter

På verdensbasis har det i løpet av de siste årene dukket opp mange plattformer for crowdfunding av eiendomsprosjekter. Nå er crowdfunding av eiendom for fullt på vei til Norge, og dette kan gi en alternativ finansiering av eiendomsprosjekter og samtidig…Les mer →


Forslag til endringer fra Regjeringen

I statsråd 21. april ble det blant annet lagt fram forlag til endringer i plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.


Side 1 av 612345...Siste »